De smaak van paprika’s

Pieternel Bouwman - van Velden
Hoe zit het nu precies met de smaak van paprika’s en waar zijn de telers die zich daarmee onderscheiden?

Dat het uiterst spannend is binnen de paprikawereld, blijft niet verborgen. Het gonst van de geruchten van bedrijven die gaan stoppen. Een gevoel van machteloosheid overheerst. Zoals een collega-journalist die voor hufter werd uitgescholden, omdat hij op zijn site een faillissement meldde. Dat is natuurlijk een ongelukkig voorval, maar het is niet moeilijk te verklaren. Evenmin is het nog nodig om een verklaring te geven van de situatie binnen de tuinbouw op dit moment. Er is genoeg gepraat en genoeg geschreven.

Proeverij
Binnen deze context hebben Foodlog en Urgenda het plan opgevat een paprikaproeverij op de zetten, onder het motto ‘Niet lullen, maar doen’. Dat gebeurt op 13 september 2012 op een nader te bepalen plaats en tijd. Een professionele jury gaat onder leiding van Telegraaf-journalist Felix Wilbrink op zoek naar de beste paprika van Nederland. Dat evenement gaat gepaard met de nodige publiciteit in de media. Naar deze titel kan in principe elk zichzelf respecterend paprikabedrijf een gooi doen. Je leest het allemaal hier.

Studieclub
Nu kan ik me voorstellen dat paprikatelers zich afvragen of het eigenlijk wel zin heeft om mee te doen aan zo’n experiment waarin je energie in moet steken die je al bijna niet meer hebt. Toch wil ik zo’n gedachte weerleggen. Deze proeverij is het begin van een experiment waarvoor de TuindersRaad vorig jaar het fundament heeft gelegd in de TuindersTroonrede. Het lukt namelijk niet meer om je als ondernemer te onderscheiden in een markt van bulkproducten, waarvan nu al bekend is dat ze te weinig gaan opbrengen om fatsoenlijk te kunnen investeren zonder hulp van uit de hand gelopen subsidies. Er moeten nieuwe wegen komen om het contact tussen tuinder en consument tot stand te brengen. Deze proeverij is voor Urgenda een start om innovatieve producten in de picture te krijgen en koplopers te steunen. De komende maanden zullen wij, ik bedoel daarmee Foodlog, de TuindersRaad en Urgenda, daar meer over los gaan laten.
Raadselachtig? Een beetje. Laat ik er dit over zeggen: we willen samen met de ondernemers een nieuw pad van kennisuitwisseling in een besloten omgeving op gaan zetten. Een studieclub, nu eens niet over teelttechniek maar over de kunst om de juiste paprika via een eigen kanaal bij juiste consument te brengen. Wordt vervolgd.

Of registreer je om te kunnen reageren.