Glas

Nieuws

EZK: Vier incidenten aardwarmte, het is veilig

In Nederland zijn bij 20 bestaande aardwarmtebedrijven 4 incidenten bekend met de winning.

Bij de behandeling van de Mijnbouwwet in de Eerste Kamer staat aardwarmte in de belangstelling. De Mijnbouwwet moet beter aansluiten bij energiewinning uit de diepe ondergrond. Bij die behandeling zijn vragen van de fracties van de Eerste Kamer beantwoord. Op verzoek van de PVV gaf het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een overzicht van de bekende incidenten met aardwarmtewinningsinstallaties. Het zijn er vier.

De incidenten deden zich voor in putten in Honselersdijk, Naaldwijk, Bleiswijk en Horst aan de Maas. Drie van de vier liggen momenteel stil en zijn onzeker in het voortbestaan. Het zijn vooral de oudere installaties. Verbetering van installatie-eisen en procedures maken de kans op dergelijke incidenten nu overigens kleiner.

In Naaldijk betrof het incident de breuk in de bovengrondse leiding bij Trias Westland. De installatie is al enige tijd gerepareerd en weer in gebruik genomen. De kennis uit het incident wordt door andere aardwarmtebedrijven meegenomen, schrijft het ministerie.

Drie bronnen liggen stil

Een put in Honselersdijk was al in gebruik sinds 2014. In april 2020 is de opvoerpomp in de productieput uitgevallen. Bij nader onderzoek bleek dat de put een grote reparatie nodig had om weer veilig in bedrijf te kunnen worden genomen. In de loop van 2021 zijn er reparatiepogingen gedaan, maar nog zonder succes. Sinds april 2020 ligt de winning stil. Recentelijk is er een koopovereenkomst gesloten. De koper heeft de verplichting de put te herstellen dan wel de put te ontmantelen. Toezichthouder SodM is daarmee belast.

Het derde incident is de opslag van testwater en slib op het terrein van de bron van CLG in Horst aan de Maas. SodM legde een last onder dwangsom op om het bedrijf de licht radioactieve afvalstoffen te laten afvoeren. Uiteindelijk heeft SodM zelf opdracht gegeven en is het testwater in december 2021 afgevoerd.

Het vierde incident betrof een geothermieproject in Bleiswijk. Bij inspecties bleek dat er gaten zaten in de productieput. SodM heeft het bedrijf met een last onder dwangsom in januari 2021 gedwongen om de put te repareren. De put was overigens al sinds medio maart 2019 niet meer in gebruik. Eind vorig jaar is door het geothermiebedrijf het onderste deel van de put afgesloten en de winning van aardwarmte definitief gestaakt. Recentelijk is de geothermie-installatie overgenomen.

Rol gemeente en waterschappen

In de nieuwe Mijnbouwwet (waar de Eerste Kamer over sprak) is ervoor gekozen om al bij de aanvraag voor een zoekgebied de gemeenten (en ook de waterschappen) een direct adviesrecht te geven. Nu zijn gemeentes indirect betrokken via de provincie in de huidige wet.

Of registreer je om te kunnen reageren.