Glas

Nieuws

Streep door aardwarmteplannen Horst aan de Maas

De huidige plannen voor aardwarmte in Horst a/d Maas kunnen niet worden uitgevoerd. Er komt een streep door het winningsplan CLG.

Dat blijkt uit het conceptbesluit dat het ministerie van Economische Zaken bekendmaakte. Daarmee gaat de minister niet in op het dringende advies van provincie Limburg, gemeentes Horst aan de Maas en Veno en ook Waterschap Limburg. Zij vrezen dat zonder aardwarmte de provincie op achterstand komt in de energietransitie en de regionale glastuinbouw zijn concurrentiepositie ziet verslechteren. De markt vraagt immers steeds duurzamere producten, waarvoor aardwarmte onmisbaar is voor de regio.

Het winningsplan draait om de bron van aardwarmtebedrijf CLG die al sinds 2019 stilligt in verband met aardbevingen.

Relatie bevingen niet zeker

Het ministerie kan op basis van adviezen van de Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen niet concluderen dat de warmtewinning losstaat van de bevingen. Wel stelt het ministerie dat met dit besluit de belangen van inwoners uit Noord-Limburg zwaarder worden gewogen dan de economische belangen en de noodzaak van energietransitie.

Zo adviseerde gemeente Venlo om op een lagere capaciteit en minder groot temperatuurverschil de aardwarmteproductie wel op te starten en bevingsrisico’s te monitoren. De minister gaat daaraan voorbij, maar staat open voor onderzoek hoe wel veilig warmte gewonnen kan worden in Limburg.

Publieke opinie aardwarmte

Volgens Limburg heeft de provincie een grote aardwarmtepotentie, van circa 30% van de nationale doelstellingen. Als die niet benut wordt, komen ook landelijke doelstellingen voor aardwarmte in gevaar. Limburg vreest bovendien dat een negatief besluit onterecht angst voor aardwarmte aanjaagt bij burgers. De publieke opinie over aardwarmte is nu nog gunstiger dan bijvoorbeeld windmolens en biomassa.

Verkoop put en toebehoren

Het aardwarmtebedrijf CLG is vorig jaar failliet verklaard. Een koper wil de bron met toebehoren overnemen. Of dit besluit de koop in gevaar brengt, is niet bekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.