Glas

Nieuws

Cruciaal besluit Zuid-Holland warmtenet

Zuid-Holland wil € 103,5 miljoen steken in een warmtenet onder meer voor tuinbouw. Het is een cruciaal besluit.

Om op termijn glastuinbouwwarmte te transporteren, moet de provincie Zuid-Holland een belangrijk besluit nemen over een warmteleiding. Zo eindigt een jarenlang traject dat eerst onder de naam warmterotonde in de boeken van de provincie stond. In het huidige plan is de provincie alleen ondersteunend middels subsidie en procedureel.

Voor de aanleg van het traject Warmtlinq+ (WLQ+) is de provincie bereid € 103,5 miljoen aan subsidie bij te dragen. Dat is het traject van Den Haag naar Leiden. Dat traject moet er komen om het eerste traject van Vlaardingen naar Den Haag (WLQ) mogelijk te maken. Door de extra brede buizen moeten straks ondergronds haven- en aardwarmte stromen.

Gesprekken glastuinbouw

Aan dat eerste traject kunnen aftakkingen naar Oostland en Westland volgen. Daarover lopen al gesprekken. Met de gemeenten en glastuinbouw wordt op verschillende manieren intensief samengewerkt om de warmteafname van WLQ en WLQ+ te stimuleren en te realiseren, schrijft de provincie in het voorstel, waarover op woensdag 16 juni in provinciale staten wordt gestemd. Als de provincie instemt, kan Gasunie voor oktober een investeringsbesluit nemen. Dan besluit kan al eerder volgen in de Raad van Bestuur van Gasunie.

Garantie

Het bedrag van € 103,5 miljoen is te verdelen in € 81 miljoen aan investeringssubsidie voor Gasunie en € 22,5 miljoen investeringssubsidie voor Gasunie, bij wijze van garantie op het vollooprisico en het afdekken van de afnameverplichting door Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). Zuid-Holland stelt als voorwaarde voor de subsidie dat het tweede deel WLQ+ wel gerealiseerd moet worden. Zo niet, dan vordert de provincie haar subsidie terug. Voor de aanleg van het warmtenet moeten nog veel zaken geregeld worden, waaronder het voor omwonenden gevoelige bomenkap.

Foto

  • Beide trajecten WLQ en WLQ+ zijn afhankelijk van elkaar. Dat is de voorwaarde voor subsidie voor Zuid-Holland. - Foto: Provincie Zuid-Holland

    Beide trajecten WLQ en WLQ+ zijn afhankelijk van elkaar. Dat is de voorwaarde voor subsidie voor Zuid-Holland. - Foto: Provincie Zuid-Holland

Of registreer je om te kunnen reageren.