Glas

Nieuws

Vlaamse steun voor tuinders die op gas overstappen

Vlaamse tuinders die nog op stookolie verwarmen, krijgen subsidie als ze overstappen op aardgas.

Een omschakelprogramma is verlengd naar 30 juni 2022. De regeling liep aanvankelijk eind dit jaar al af. Of de huidige instabiele gasmarkt een rol speelt in het uitstel, is niet duidelijk. Dat maakt telers terughoudend om te investeren.

De Vlaamse tuinbouw was vroeger aangewezen op stookolie, maar is al grotendeels overgeschakeld op aardgas. Sommigen gebruiken ook afvalhout, mest of biomassa als brandstof. Het gebruik van gasgestookte wkk wordt in België beloond met een groencertifiaat voor uitgespaarde CO2. Dat certificaat levert geld op als deze verhandeld worden.

Ontwikkeling naar gas

De Belgische Boerenbond had met de netbeheerder Fluvius al een overstapsubsidie besproken. De regeling houdt in dat maximaal 15% van de totale investeringen en een maximumbedrag van € 40.000 kan worden verstrekt om aan te sluiten op het gasnet.

Buitengebied

Reden van de stimuleringsregeling is de wetgeving voor luchtkwaliteit. In 2017 is een Europese richtlijn omgezet in Vlaamse regelgeving om emissie van zwaveloxide, stikstofoxiden en fijnstof te beperken. Voor 2030 moeten de bedrijven geïnvesteerd hebben in een rookzuiveringsinstallatie of overschakelen naar een andere brandstof.

Sinds 2004 is het aardgasnet met 50% uitgebreid. Dit betekent dat ook voor bedrijven in landelijk gebied beduidend meer mogelijkheden bestaan om op een betaalbare manier op het aardgasnet te worden aangesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.