Glas

Nieuws

Ferd Crone: ‘Bekijk Franse wet publicatie telersprijs’

Een nieuwe Franse wet om de telersprijs te publiceren in winkels is een inspirerend voorbeeld voor Nederland. Dat concludeert Ferd Crone als kwartiermaker samenwerkingsambassadeur.

PvdA-politicus Ferd Crone kreeg van LNV de opdracht een inventarisatie te maken van concrete kansen en belemmeringen voor samenwerking binnen de agrarische sector. In zijn rapport ‘Vertrouwen in samenwerking door en met de landbouw’ wijst hij op een nieuwe Franse wet die voor Nederland aantrekkelijk kan zijn. “In Frankrijk is in oktober 2021 bij wet afgesproken dat in de consumentenprijs de oorsprong van het product zichtbaar moet zijn. Ook moet in de prijs transparant zijn wat de kostendekkende prijs voor de agrariërs is, op basis van driejarige contracten met de afnemers uit groothandel en retail.”

Ketentafel en ambassadeur samenwerking

In de aanbevelingen spreekt Crone over een ketentafel, waaraan het verdienmodel van de teler of boer moet worden besproken door alle ketenpartijen. Dat lijkt naar voorbeeld van de Belgische ketengesprekken tussen boeren en afnemers.

Crone ondersteunt de benoeming door het kabinet van een samenwerkingsambassadeur voor een periode van vijf jaar. Deze stuurt samenwerkingsinitiatieven als die ketentafel. Ook geeft de ambassadeur richting aan verduidelijking van samenwerkingsvormen die mogelijk zijn in de mededingingswet. De aan te stellen ambassadeur moet zich daarnaast hard maken voor het versterken van innovatief ondernemerschap, door onderzoek en samenwerking in innovatie. De man of vrouw moet het aandurven om kwaliteitskeurmerken meer op elkaar te laten afstemmen. Hij of zij richt zich op afzet, marketing, scholing en arbeidsmarkt en werkt daarin samen met producenten- en brancheorganisaties, blijkt uit het rapport.

Of registreer je om te kunnen reageren.