Glas

Nieuws

Telers Trias Westland hopen op warmte over twee weken

De aardwarmteproductie van Trias Westland kan waarschijnlijk over twee weken hervat worden na de korte brand een maand geleden.

De aardwarmteproductie uit twee doubletten van Trias Westland in Naaldwijk werd een maand geleden stilgelegd na een brand na onderhoudswerkzaamheden. De installatie is hersteld en het rapport met verbeteringen is aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) overhandigd en toegelicht. Trias Westland heeft goede hoop dat over twee weken de productie van in ieder geval één doublet kan worden opgestart. Dat gaat om het doublet dat recent is aangelegd en woensdag 13 oktober werd geopend.

Systeem opstarten

Als het groene licht voor hervatting van productie binnenkomt, heeft Trias Westland enkele dagen nodig om het systeem op te starten. Zo moet het leidingstelsel opgewarmd worden, stelde directeur Marco van Soerland bij de opening, waarbij hij ook aangaf dat de telers eigenlijk niet op een feestje zitten te wachten. Daar was de nadruk sterk gelegd op de verdere uitrol van warmtenetwerk via Warmtesysteem Westland en later mogelijk via het havenwarmtenetwerk Warmtelinq.

Naar rato contract

Als het tweede doublet alvast kan opstarten, is de productie nog beperkt. Dan krijgt elke teler naar rato van zijn contract geleverd en start ook het handelssysteem weer op. Telers kunnen er dan voor kiezen hun warmte te verhandelen. De bedrijven verschillen onderling in warmtebehoefte en fase van de productie. Mogelijk kan ook het eerste doublet weer in week 46 in productie zijn.

Brand

Bij het opstarten van productie na werkzaamheden begaf een bovengrondse leiding het. Water en gas stroomden uit en het gas vatte vlam. Aan het netwerk zijn 54 telers verbonden. Zij moesten op een dure gasmarkt bijkopen. Daar stond vaak een gunstige verkoop van elektriciteit tegenover ingeval het bedrijf beschikt over een wkk.

Of registreer je om te kunnen reageren.