Glas

Nieuws 1 reactie

Rabo: ‘Gasmarkt wake-up call voor teler en overheid’

De huidige prijsstijgingen en prijsschommelingen in aardgas benadrukken de noodzaak om een fossielvrije glastuinbouw te bereiken. Maar ook de overheid kan niet afwachten.

Dat stelt Rabobank in een vandaag verschenen bericht, waarin de huidige situatie een wake-up call wordt genoemd.

De bank constateert dat de energietransitie in de glastuinbouw de afgelopen jaren is vertraagd door de nadelige effecten van de Opslag Duurzame Energie (ODE). Maar ook dat de Nederlandse glastuinbouw moet blijven werken aan terugdringing van het gebruik van fossiele brandstoffen om concurrerend te blijven én de bijdrage aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord te realiseren.

Kritisch kijken naar energiemanagement

“Dat de dagprijs voor aardgas aan zulke sterke schommelingen onderhevig is, moet voor elke glastuinder reden zijn het energiemanagement goed tegen het licht te houden.” Naast inspanningen door de individuele bedrijven, staan echter ook sector en overheid aan de lat. Collectieve en door de overheid gesteunde projecten als Kas Als Energiebron zijn en blijven volgens Rabobank nodig, net als vernieuwing van het CO2 sectorsysteem vastgelegd in een nieuw convenant.

Werk aan infrastructuur energie

Verder moet de overheid werk maken van vergroting van de capaciteit van het elektriciteitsnet, vergunningverleningen en garantstellingen voor geothermieputten, aanleg van warmtenetten en een passend (fiscaal) instrumentarium. “Daarbij geldt voor zowel individuele bedrijven als voor de sector en overheid dat niet kan worden gewacht totdat alles is uitgekristalliseerd, maar dat de urgentie zo groot is dat nu in actie komen noodzakelijk is om de energietransitie kans van slagen te geven.”

Eén reactie

  • P. Verschuren

    De mensen die meenden dat de gasprijs altijd laag zou blijven komen bedrogen uit. Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar wees er beducht op dat de rente ook omhoog kan nu we de inflatie hand over hand zien toenemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.