Glas

Nieuws

Van der Tak: waterprojecten met geld Groeifonds

Waterprojecten in glastuinbouw kunnen een impuls krijgen door nieuwe structuurfondsen Groeifonds en Deltafonds.

Dat stelt Glastuinbouw Nederland in een reactie op de Miljoenennota. Een week voor Prinsjesdag introduceerden de ministers Wiebes en Hoekstra al het Nationaal Groeifonds van € 20 miljard. Het fonds biedt kansen voor de glastuinbouw omdat het draait om infrastructuur, kennisontwikkeling en innovatie.

Duurzaam gietwater

Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland. “Dit groeifonds is zeker ook interessant voor de glastuinbouw. Voor dat minimale bedrag per project kunnen we bijvoorbeeld het Westland, maar wellicht ook het Oostland of Greenport Aalsmeer, voorzien van duurzaam gietwater.” Projecten moeten dan wel een minimale projectomvang van € 30 miljoen hebben.

Per gebied bekijken

De aandacht voor gebiedsprocessen in dit fonds passen ook bij de glastuinbouw. “In de Bommelerwaard, Limburg, Drenthe en Noord-Brabant streven we na om in overleg met de regionale overheden te komen tot een robuuste en duurzame voorziening in goed gietwater, rekening houdend met andere watervragers in het gebied en aandacht voor het voorkomen van wateroverlast”, zegt Van der Tak.

Extra geld voor waterbeheersing

Het Deltafonds legt een accent op voorkoming van wateroverlast, maar biedt ook kansen voor glastuinbouw. Voor maatregelen tegen wateroverlast komt een tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke adaptatie van € 200 miljoen. Voor de zoetwatervoorziening wordt € 100 miljoen extra uitgetrokken en voor gebiedsprocessen € 39 miljoen.

Ook dat fonds is de glastuinbouw op het lijf geschreven. Van der Tak. “In de glastuinbouw zijn waterkwaliteit, zoetwatervoorziening en het voorkomen van wateroverlast ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.