Glas

Nieuws

Zuid-Holland: meer wettelijk regelen warmterotonde

Meer garanties zijn nodig in een nieuwe warmtewet om grootschalig warmte te leveren aan kassen en woningen.

Dat schrijft Provincie Zuid-Holland in haar zienswijze op de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening. Erik Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft deze wet ter consultatie gepresenteerd. Voor Zuid-Holland geldt eigenlijk een uitzonderingspositie vanwege de grootschalige plannen voor warmtenetten die er zijn en het warmte-aanbod, schrijft de provincie. Daarvoor is in de nieuwe wet meer experimenteerruimte nodig voor juist die provincie.

Geen vergoeding restwarmte

Ook vraagt Zuid-Holland in de ontwerp-wet vergoedingen te schrappen voor restwarmteleveranciers. Dat zou het draagvlak ondermijnen bij afnemers, schrijft de provincie. De warmteplannen in Zuid-Holland spitsen zich toe op restwarmte uit de Rotterdamse haven. Daarin is geen ruimte voor vergoeding aan de leveranciers.

Kosten laag houden

Ook zou de nieuwe warmtewet de overschakelingskosten voor bedrijven zo laag mogelijk moeten houden met een korte terugverdientijd. Ook hierin kan de nieuwe Wet collectieve warmtevoorziening voorzien.

Verder pleit Zuid-Holland voor het opnemen in de wet van het begrip warmtebedrijf, zonder dat het bedrijf de bron of leidingen in eigendom heeft. Voor deze exploitatievorm heeft Zuid-Holland gerichte plannen.

Redelijke marges garanderen

Verder vraagt Zuid-Holland het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om transparante voor alle schakels van de warmteketen te laten gelden. Ook eigenaren van bronnen mogen niet meer dan redelijke marges halen en zo niet onevenredig profiteren van krapte. Het draagvlak bij burgers is belangrijk om de overschakeling naar collectieve warmte echt van de grond te krijgen. Daarvoor moeten burgers en bedrijven goed beschermd worden.

In de wet is nu een te grote rol weggelegd voor de Autoriteit Consument en Markt (ACM), schrijft de provincie. Burgers voelen zich onder de huidige warmtewet al niet goed beschermd tegen verhoging van tarieven door de ACM.

Of registreer je om te kunnen reageren.