Glas

Nieuws

Geen fiscaal voordeel klimaatcomputer gekochte kas

Een nieuwe klimaatcomputer komt niet in aanmerking voor fiscaal voordeel als dat voor een overgenomen kas is waar teelt wordt gewisseld.

Dat is de uitkomst van een zaak bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De aangeschafte computer is een gangbare voorziening, stelt het college. Het ministerie weigerde afgifte van een EIA-erkenning (Energie investeringsaftrek) voor de aanschaf voor € 93.550. Het ministerie beschouwt de overgang van sierteelt naar fruitteelt in een bestaande kas als een nieuw proces waarbij de energiebesparing niet kan worden toegekend. Het ministerie ziet de aanschaf van de kas en de klimaatcomputer echter als uitbreiding van het bedrijf.

Historische situatie

De aardbeienteler kwam in beroep tegen de afwijzing, omdat de overgenomen kas en de productiecapaciteit hetzelfde is gebleven. Daar moet niet gekeken worden naar welk product wordt geteeld, aldus de teler.

Over de berekening van de energiebesparing stelt de teler dat de historische situatie, met de chrysantenteelt, niet representatief is. Chrysanten vergen een ander energieverbruik. Er is dus geen nulmeting die als referentie kan dienen. Dat mag de aanvraag van een EIA-tegemoetkoming niet verhinderen, aldus de teler. Het college stelde het ministerie in het gelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.