Glas

Nieuws

Ruimere criteria steun kunnen komkommertelers helpen

Een geplande verruiming van de voorwaarden van het steunpakket voor de tuinbouw pakt mogelijk gunstig uit voor een aantal komkommertelers en andere knelgevallen.

Komkommertelers hebben sinds de coronacrisis op de dagmarkt te kampen met zware prijsdruk en halen op dit segment omzetverliezen van soms meer dan 30%. Ze komen op basis van de omzetontwikkeling in aanmerking voor steun uit het tuinbouwpakket, maar voldoen niet aan de eis dat ze voor 75% aan horeca moeten leveren. Die bepaling is een beperking voor bedrijven, stelt komkomerteler Willem Doorn uit Heerde.

Knelgevallen

Hier komt mogelijk verandering in, stelt Jaap Bond, voorzitter van het crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw. Met het ministerie is overeenstemming bereikt om een aantal knelgevallen op te lossen door ruimere criteria. Deze worden nu met Brussel besproken. Bond: “Ik hoop dat we straks kunnen zeggen dat deze teler te snel gereageerd heeft, maar hij heeft natuurlijk gelijk. Een aantal grote bedrijven haalt 75% niet. Die zitten op de helft qua afzet naar horeca. Afgelopen week hebben we daar uitgebreid over gediscussieerd met het ministerie en GroentenFruit Huis. Daar zijn we goed uitgekomen, maar het moet nog juridisch getoetst worden.” Niet duidelijk is of de ruimere criteria komkommertelers wel tot de regeling toelaat. Die horecamarkt is in Nederland niet groter dan 25%.

Knelgeval door investeringen

Er zijn ook bedrijven die de omzetcriteria niet halen omdat ze geïnvesteerd hebben in de afgelopen drie jaar. Ze halen dan niet de eis van 30% omzetdaling. Mogelijk is er voor deze knelgevallen ook een oplossing door op een andere manier naar schade te kijken, door bijvoorbeeld brutowinstdaling vast te stellen in de coronamaanden.

Loket langer open

Het loket van het steunpakket blijft in ieder geval twee weken langer open tot 18 juni om alle knelgevallen te kunnen meenemen. Niet alle knelgevallen zijn op te lossen. Bond: “Ik krijg ook mailtjes van mijn eigen achterban uit de bollensector dat ze net niet die 30% omzetverlies hebben. Daar moet je op zich blij mee zijn, zeg ik dan.”

Bond ontkent dat er van het bedrag van € 600 miljoen uit het noodfonds € 40 miljoen beschikbaar is voor voedingstuinbouw. “De regeling staat open voor alle bedrijven uit de aangewezen deelsectoren. Dat is niet afgekaderd.” In hoeverre de regeling op dit moment is ondertekend of overtekend is niet duidelijk, zegt hij.

Pijn op dagmarkt

De Rabobank heeft nog geen signalen dat veel bedrijven in de voedingstuinbouw knel zitten. Nederlandste telersverenigingen melden tot eind april komkommerprijzen die in lijn lopen met 2019, laat de bank weten. Contracttelers doen het nu beter dan de telers op de vrije markt, verklaart de bank. Dat telers op de dagmarkt grotere schade lijden, erkent de bank.

Uitbetaalprijzen circa 38% achter

Uit Belgische uitbetaalprijzen blijkt dat in de omzetperiode vanaf 12 maart de uitbetaalprijzen circa 38% achterblijven (week 11 tot met 20). Dat is een grove prijsvergelijking zonder rekening te houden met volumeschommelingen. Rekening houdend met de prijs van week 21 is de omzetdaling nog 33%. De weekprijzen van week 22 zijn daarin nog niet meegeteld. In die weken liep de komkommerprijs weer iets op. Week 23 begon weer met zware prijsdruk en lagen komkommerprijzen grofweg rond de € 0,10. De prijsvorming de komende weken kan daarmee bepalend zijn of telers werkelijk een 30% omzetdaling doormaken.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.