Glas

Nieuws

Verlies aardwarmtebedrijf € 14 miljoen na sluiting

Het failliete aardwarmtebedrijf CLG Geothermie in Horst leed ruim € 14 miljoen verlies in 2019 door gedwongen stillegging na bevingsrisico’s.

Dat blijkt uit het faillissementsverslag van de curator van Califonië Lipzig Gielen Geothermie (CLG). Het aardwarmtebedrijf werd stilgelegd na lichte aardbevingen in 2018 in Limburg. Of aardwarmtewinning daarvan de oorzaak was, is nog altijd niet aangetoond, maar een relatie wordt wel aangenomen door de overheid.

Bank vordert € 4,8 miljoen

Aandeelhouders van CLG zijn Grondexploitatiemaatschappij Californië BV, naast drie bedrijven die warmte afnemen. De bank heeft een vordering van € 4,8 miljoen als hypotheekhouder op een stuk grond waar de boring plaatsvond en het ketelhuis staat. Hiervoor wordt een koper gezocht, blijkt uit het verslag.

In 2017 en 2018 werd opgeteld € 800.000 omzet gemaakt in warmtelevering met een verlies in die jaren van ruim € 1 miljoen. In 2019 is geen omzet met warmtelevering gehaald door de stillegging in 2018. De balanswaarde was € 11,6 miljoen maar daarvan is in 2019 nog € 762.000 over.

Crediteuren dienen vordering van € 10 miljoen in

In totaal twaalf crediteuren hebben een vordering ingediend voor bijna € 10 miljoen. Daarnaast is een preferente vordering van de Belastingdienst voor € 182.048 ontvangen. Dat staat in het faillissementsverslag. Uit het verslag blijkt niet dat voor het verlies een claim kan worden neergelegd of een beroep op een calamiteitenfonds of garantieregeling mogelijk is.

Weigering winningsplan

Een doorstart van CLG wordt ook onmogelijk geacht. Recent stelde minister Eric Wiebes van Economische Zaken dat zijn ministerie een definitieve weigering van het winningsplan voor CLG voorbereidt. Hij neemt daarmee advies over van verschillende diensten en overheden om geen productie toe te staan zolang de risico’s op aardbevingen niet bekend zijn.

Onderzoek winning rond Horst

Wiebes maakt wel bekend te kijken naar wat nodig is om te onderzoeken waar in die streek wel aardwarmte veilig gewonnen kan worden op afstand van de breuklijn. De boring van CLG vond plaats in een breukzone (tussen twee aardplaten). Vermoed wordt dat een beving in de ondergrond in 2018 verband houdt met deze boring. Onderzoeksresultaten die het tegendeel beweerden, legt Wiebes (en eerder Staatstoezicht op de Mijnen – SodM) naast zich neer.

Lees ook: Na faillissement aardwarmtebron wil sector garanties

Of registreer je om te kunnen reageren.