Glas

Nieuws

SodM: telers mogen aardwarmtebron nu niet hervatten

Het aardwarmteproject Californië Lipzig Gielen (CLG) Geothermie in Horst aan de Maas mag voorlopig nog geen warm water oppompen.

Het project CLG ligt al bijna een jaar stil na een kleine aardbeving op 25 augustus 2018. Onderzoek na die beving heeft geen duidelijke oorzaak aangewezen, waardoor Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de risico’s van hervatting nu te groot acht. Het onderzoek is in opdracht van CLG uitgevoerd, maar de conclusie dat het met een waarschuwingssysteem veilig is de aardwarmteproductie te hervatten, deelt SodM dus niet. SodM stelt dat in de toekomst met diepgravender onderzoek het project CLG mogelijk wel weer in werking kan worden gesteld.

2 doubletten stil gelegd

Het doublet van CLG ligt vlakbij het aardwarmteproject van California Wijnen Geothermie (CWG). Dat project is 2 maanden geleden in overleg met SodM ook stilgelegd. CWG had tijdelijk toestemming te injecteren in de ondergrond. Het onderzoek lijkt nu aanknopingspunten te bevatten dat winning van aardwarmte effect heeft op de ondergrond en bevingsrisico’s door afkoelingsverschijnselen of interferentie van beide bronnen met zich meebrengt.

Een jaar in bedrijf

Sinds juni 2017 mocht CLG aardwarmte produceren onder de voorwaarde dat de productie zou worden gestaakt zodra een aardbeving plaatsvindt in het gebied. Dat gebeurde in augustus. Op 3 september 2018 vond opnieuw, een iets zwaardere, aardbeving plaats.

Na de stillegging diende CLG op 12 april 2019 zijn onderzoek in bij SodM, een Seismische Risico Inventarisatie en een onderzoeksrapport over de mogelijke oorzaak van de bevingen van technisch adviesbureau Q-con. Een Zwitsers expertisebedrijf heeft in opdracht van SodM het onderzoek beoordeeld, waarna SodM tot de conclusie kwam de aanvraag voor het hervatten van de warmtewinning af te wijzen, vanwege de te grote onzekerheid.

De projecten CLG en CWG zijn beide niet bereikbaar voor commentaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.