Glas

Nieuws

Energieregeling kassen € 16 miljoen ruimer

De regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EG) is de komende 2 jaar € 16 miljoen ruimer. Dat blijkt uit een toelichting op wijzigingen in de begroting van het ministerie van LNV.

Voor dit jaar is de regeling € 4 miljoen ruimer en in 2020 is de verruiming circa € 12 miljoen, blijkt uit de toelichting op de begrotingswijzigingen.

De verruiming van het budget voor de regeling energie-efficiënte tuinbouw (EG) maakt het mogelijk bij circa 55 hectare moderne kassen besparingsinvesteringen toe te passen. Deze kassen kunnen daarmee voldoen aan de eisen voor een Groenlabelkas. De regeling EG richt zich met name op de aanleg van tweede schermen in kassen. Vorig jaar was voor deze regeling € 9,2 miljoen beschikbaar. In 2017 was de regeling nog onderbenut.

Punten uit Klimaatakkoord

Afgelopen week kwam het kabinet met het Klimaatakkoord, waarmee per jaar € 25 miljoen extra beschikbaar komt voor de glastuinbouw. Daarmee kan de glastuinbouw circa 1 Mton extra CO2-uitstoot voorkomen. Glastuinbouw Nederland sprak al waardering uit voor de kabinetsinspannig in het Klimaatakkoord 2030. Daarin zitten diverse aanvullingen en verbeteringen voor de glastuinbouwsector. Met het pakket in het Klimaatakkoord kan de totale CO2-reductie uitkomen op een bandbreedte van 1,8 Mton tot 2,9 Mton per 2030.

Of registreer je om te kunnen reageren.