hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier
Glas

Nieuws laatste update:11 dec 2019

Nuon Energy stopt aardwarmteplan tuinbouw Berlikum

Energiebedrijf Nuon Energy heeft de aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte voor Berlikum 2 ingetrokken.

Dat betekent dat Nuon Energy (Vattenfall) geen haalbaarheidsstudie voor dat gebied met glastuinbouw uitvoert, bevestigt een woordvoerder. “Op dit moment hebben we onze handen vol aan andere projecten. Daarom kiezen we er voor om voorrang te geven aan projecten bij bestaande warmtenetten. Daar beginnen we eerst met het verder ontwikkelen van de warmtebronnen. Het toepassen van geothermie is daar een onderdeel van.”

Animo telers

Nuon Energye voerde bij meerdere telers in Berlikum gesprekken om de interesse te peilenn om het glastuinbouwgebied te verduurzamen. “Bij telers die wij spraken was hier animo voor en om deze reden hebben wij destijds de vergunning aangevraagd. Het plan was inderdaad om een haalbaarheidsstudie uit te voeren om de verschillende verduurzamingsmogelijkheden (waaronder geothermie) in kaart te brengen. We denken overigens nog steeds dat dit een kansrijk gebied is. In Berlikum ligt nog geen warmtenet. We denken dat het geen zin heeft om een vergunning aan te vragen als we niet van plan zijn om op korte termijn actie te ondernemen. Vandaar dat we de aanvraag hebben ingetrokken.”

De telers zijn inmiddels telefonisch op de hoogte gesteld van dit besluit. “Er is geprobeerd om langs te gaan bij de telers die wij hebben gesproken, maar omwille van de drukte (teeltwissel) was dat op korte termijn niet mogelijk.”

Provincie wijst op drempels aardwarmte

Nuon Energy deed de opsporingsaanvraag eerder dit jaar. De provincie Friesland en gemeente Waadhoeke werden om advies gevraagd over de opsporingsvergunning. Dat advies in november gaf een kritische noot over aardwarmte rondom Berlikum, omdat er delfstoffen gewonnen worden in het gebied (gas). Of het advies een rol speelt in het terugtrekken van Nuon Energy, is niet duidelijk.

Voor het nabijgelegen Friese glastuinbouwgebied in Sexbierum loopt nog een opsporingsvergunning, maar het lijkt er niet op dat plannenmakers voor het gebied Waddenglas er gebruik van maken. Of Best Fresh na overname van het bedrijf A.C. Hartman op aardwarmte mikt, is op dit moment niet duidelijk. Ook voor dit gebied is sprake van delfstoffenwisseling (zout) en stelt de provincie extra eisen voor aardwarmtewinning.

Of registreer je om te kunnen reageren.