Glas

Nieuws

Noord-Holland: tuinder helpen bij energietransitie

De energietransitie in de glastuinbouw verloopt in kleine stapjes. Noord-Holland kan meer doen om dat te versnellen.

Dat schrijft het adviesbureau Buck Consultants International in het rapport ‘Economische kansen en bedreigingen energietransitie’. Voor tuinders in Noord-Holland zijn mogelijkheden voor restwarmte beperkt en zijn ze aangewezen op aardwarmte. De drempels voor aardwarmte zijn echter hoog. De provincie zou daarbij moeten anticiperen op het verkrijgen van SDE+-subsidie voor collectieve projecten. Momenteel is de inzet van de Greenports in Nederland gericht op het bundelen van de vraag naar aardwarmte en dat collectief in te vullen. De provincie zou moeten lobbyen voor zo’n collectieve toepassing van SDE+.

Meer geld nodig

Ook zou Noord-Holland op korte termijn € 5 miljoen euro moeten vrijmaken om het Ocap-tracé voor CO2-toevoer te versnellen naar Noord-Holland. Er is meer geld nodig van de provincie om met garanties en revolverende fondsen het risicoprofiel van energieprojecten te verlagen.

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de tuinders een investering voor nieuwvestiging baseert op de aanwezigheid van CO2 en warmte in de glasgebieden. In Heerhugowaard heeft de provincie al bijgedragen aan collectieve warmte.

Economische impact

Voor Noord-Holland staat veel op het spel. De Greenport Aalsmeer is goed voor een € 4,5 miljard aan omzet. De Greenport Noord-Holland (inclusief vollegrondsgroente) heeft een economisch belang van € 2,5 miljard met opgeteld 70.000 banen.

Of registreer je om te kunnen reageren.