Glas

Nieuws

Meer steun voor innovatie glastuinbouw

De provincie Zuid-Holland kan dit jaar meer innovatietrajecten ondersteunen door een ruimer budget van € 14 miljoen.

In de laatste drie jaar was opgeteld € 28 miljoen beschikbaar en zijn een kleine 50 bedrijven in de topsector tuinbouw en uitgangsmateriaal ondersteund in hun innovatietraject. De bedrijven in de topsector tuinbouw vormen een minderheid. In totaal is aan 334 mkb-bedrijven in Zuid-Holland de afgelopen drie jaar steun toegezegd.

60% meer subsidie gevraagd dan beschikbaar

De regeling moet het mkb ondersteunen. Veel projecten kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zoals als voedselveiligheid, duurzame energie, robotisering, logistieke ketens en gezondheidszorg. Veel mkb‘ers in de topsectoren vragen subsidie aan voor innovatieve projecten en vallen af. Er wordt gemiddeld 60% meer subsidie aangevraagd dan dat er beschikbaar is. Een evaluatie van de MIT-regeling vindt in 2019 plaats.

Of registreer je om te kunnen reageren.