Glas

Nieuws

Limburgse glastuinders aan de slag met België

De Limburgse glassector stapt in een miljoenenproject met Belgische kennisinstellingen. De EU draagt ruim € 2 miljoen bij aan het driejarig project onder de naam GLITCH.

De Limburgse glastuinbouw en die in de Vlaamse provincie Antwerpen gaan samen ruim € 2 miljoen investeren in innovaties die de bedrijven economisch en ecologisch duurzamer moeten maken. Het Vlaams-Limburgse consortium van 12 bedrijven en kenniscentra profiteert van het Europees fonds voor grensregio’s Interreg, dat de investering verdubbelt tot € 4,3 miljoen.

De innovaties die uit het samenwerkingsverband moeten komen draaien om energieverbruik, CO2-uitstoot en efficiënte omgang met hulpbronnen. GLITCH (opmerkelijk genoeg Engels voor ‘hapering’) is de afkorting van ‘Glastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech’.

Vlaams onderzoek

Die ‘co-creatie’ en ‘cross-overs’ moeten overspringen tussen telers en technologiebedrijven aan de ene kant en onderzoeksinstellingen aan de andere. Opvallend, maar niet vreemd gezien de stand van het praktijkonderzoek aan beide zijden van de grens, is dat de kennisinstellingen allemaal Vlaams zijn: Proefstation voor de Groenteteelt in Sint-Katelijne Waver, Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek ILVO in Merelbeke, Proefcentrum Hoogstraten, de agrarische hogeschool Thomas More in Geel, en de universiteiten van Gent en Antwerpen.

Van Nederlandse zijde doen mee de adviesbureaus Blue Engineering en Bluehub, innovatie-BV Innoveins (waarin ondermeer een cluster met komkommertelers bezig is met robotica, licht en waterzuivering), Maurice Kassenbouw, meetsystemenbedrijf Environmental Monitoring Systems en Brightlands Campus Greenport Venlo.

Dagschermsysteem

In GLITCH zal ondermeer worden gewerkt aan een dagschermsysteem met een hoge lichttransmissie en een goede isolatiewaarde. Ook wordt meerlagenteelt in kaart gebracht via teeltproeven op aardbei en komkommer en wordt gewerkt aan een optimalisatie op gebied van het belichtingsregime in de tomatenteelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.