Glas

Nieuws

‘Teler meldt plaag eerder met schadevergoeding’

Sectororganisaties hebben bij de beoordeling van de nieuwe Plantgezondheid wet gepleit voor ruimere regels voor schadevergoeding bij ruiming.

De Raad van State echter ziet geen ruimte voor zo’n bepaling in de nieuwe wet. Dat blijkt uit het advies van de Raad van State aan de minister. Nieuwe regels voor bijvoorbeeld registratie zullen wel een lastenverzwaring voor de sector zal opleveren tot maximaal € 12 miljoen euro voor alle plantaardige sectoren opgeteld. De wet moet over een jaar ingaan.

Consultatie

De Raad van State heeft sectororganisaties geraadpleegd in haar adviesrol. Zij pleitten ervoor ook schadevergoedingen toe te kennen wanneer bedrijven worden geruimd. Daarvoor zijn zelfs Europese middelen beschikbaar. Enkele organisaties pleitten bovendien voor een verplichte heffing voor een plantenziektefonds met overheids- en privaat geld.

De Raad van State legt dit verzoek naast zich neer. De minister van landbouw ziet het als gewoon bedrijfsrisico. Bovendien toetst de rechter (College van Beroep voor Bedrijfsleven) besluiten van de minister voor zo’n schadevergoeding. Daarbij lijkt vergoeding alleen mogelijk als ruiming de export van andere teelten beschermt.

Onoverzichtelijk

De Raad van State stelt wel een wijziging voor in de wet. De uitvoering lijkt onoverzichtelijk te worden bij verschillende instanties. Nederland moet 1 organisatie aanwijzen die de leiding heeft. Uit het advies blijkt verder dat de NVWA in de nieuwe plantgezondheidswet de mogelijkheid krijgt bestuurlijke boetes op te leggen. Ook worden niet-professionele gebruikers van plantmateriaal gedwongen melding te doen van schadelijke plagen. Dat geldt nu alleen voor professionele gebruikers.

Of registreer je om te kunnen reageren.