Glas

Nieuws

WKK kan energiekosten toch extra drukken

De economische vooruitzichten voor de WKK in de glastuinbouw zijn naar boven bijgesteld. Telers kunnen er op termijn hun energiekosten extra mee verlagen.

Met name voor netlevering is de WKK-barometer verbeterd, zo blijkt uit een publicatie in opdracht van Kas Als Energiebron. Het gaat om een ‘duidelijk verbeterde marktpositie ten opzichte van 2017’. De laatste tussenrapportage in september was al positiever, maar niet zo positief als de jongste rapportage.

Voor telers die hun positie (aankoop gas en verkoop elektra) nog niet hebben ingevuld, kan het betekenen dat de gunstigere elektraverkoop de gasinkoop dit kwartaal compenseert. De directe energiekosten zijn dan weggewerkt voor deze bedrijven.

Voor de meeste bedrijven die gas en elektra hebben vastgelegd, hoeft de marktverbetering niet tot veel voordeel te leiden. De bedrijven met een gedeeltelijke afstemming op de vrije markt voelen de verbetering wel.

Geen investeringsgolf in WKK’s verwacht

Nu de economische verwachtingen ook voor de komende jaren gunstiger is bijgesteld, lijkt zelfs een investering in WKK’s nog rendabel, concluderen de analisten van BlueTerra (voorheen Energy Matters).

Toch zal het niet direct tot een investeringsgolf leiden, is de verwachting, ook vanwege mogelijke onzekerheid over fiscale maatregelen en CO2-prijsstijging. Op lange termijn zal WKK-gebruik teruggedrongen worden vanwege klimaatmaatregelen.

Lees ook: Hoogweg Paprika hecht aan WKK, ook in 2040

Meer contracten?

Wel kunnen de berekeningen van telers voor de komende jaren mogelijk anders uitpakken als de WKK toch nog niet heeft afgedaan, is de verwachting. Als de huidige WKK-marktpositie het mogelijk maakt om de energiekosten voor de komende jaren te drukken op de bedrijven, lijkt dat een reële optie.

Voor belichtende bedrijven die de WKK vooral voor eigen elektragebruik laten draaien, kan de rekensom weer anders uitvallen. Zij profiteren minder van gunstige elektraverkoop.

Oorzaken verbetering

De marktpositie van netleverende WKK’s is in de loop van 2018 al aanzienlijk verbeterd. De overcapaciteit op de Nederlandse elektriciteitsmarkt is structureel afgenomen door de sluiting van kolencentrales en industriële WKK’s. Daarnaast is de vraag wat toegenomen en de import afgenomen omdat ook in het buitenland de overcapaciteit is afgenomen, stellen de onderzoekers.

Daar bovenop komen nog problemen in België die tot extra elektravraag en hoge prijspieken hebben geleid.

Of registreer je om te kunnen reageren.