Glas

Nieuws

‘Woonbestemming glaskavel remt herstructurering’

De gemeente Westland geeft geen juist signaal af wat betreft herstructurering van het Westland met een voorkeursrecht voor woonbestemming op het bestaande glasgebied De Driesprong.

Dat betekent dat de gemeente zinspeelt op woonbestemming van die percelen en zelf de koper van die gronden wil zijn. LTO Noord Glaskracht stuurde daarover een brief aan de gemeenteraad.

Het zal leiden tot ‘planologische schaduwwerking voor andere glastuinbouwlocaties dicht bij de woonkernen in Westland, stelt de organisatie. Een dergelijke ontwikkeling zal de – ook door de gemeente gewenste – modernisering van het teeltareaal in de weg staan’. Opkoop van glaspercelen voor woningbouw gaat immers tegen andere grondprijzen. Het kan bedrijven weerhouden om gronden te verkopen voor herstructurering.

Verzwakking Greenport

LTO Glaskracht is het principieel niet eens met het voornemen om dit glastuinbouwgebied naar woningbouw te transformeren. Het is essentieel onderdeel van het glastuinbouwcomplex van de Greenport Westland-Oostland. Het onttrekken van tuinbouwgrond staat haaks op de ontwikkeling van de Greenport. LTO vraagt om compensatie van de gronden, voordat een besluit hierover zou worden genomen.

Bovendien betekent heeft zo’n voorkeursrecht een verlammende werking op ontwikkeling van bedrijven en is lang niet zeker of nieuwe grond nodig is voor woningbouw in te toekomst. Uit ander onderzoek bleek namelijk dat Westland voldoende grond heeft om verdere woningbouw mogelijk te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.