Glas

Nieuws

Drentse telers blazen aardwarmteproject af

Vanwege te grote fysieke en financiële risico's heeft Aardwarmte Erica bv besloten om te stoppen met het huidige Geothermieproject.

Bijna vier jaar geleden tekenden acht glastuinders in Erica samen met de gemeente Emmen en de provincie Drenthe een intentieverklaring om samen de mogelijkheden van aardwarmte te onderzoeken. Het Energiebureau Zuidoost-Drenthe en TNO onderzochten de risico's. Daarbij is gebleken dat er een kans van 50 procent is dat er tijdens het boren zoutneerslag zal vormen. Dat kan een lagere opbrengst veroorzaken en kan leiden tot verstopping. Ook de aanwezigheid van gas en van een dunne zandlaag op een kritische plek in de bodem vormen extra technisch risico's. Verder lopen de meningen van geologen uiteen over de mate waarin de bodemlagen poreus zijn. Ten slotte is door de grote hoeveelheid energie die nodig is voor het terugpompen van het water de terugverdientijd langer en het rendement risico groter

Door de lengte van zijn de gebudgetteerde investeringskosten al opgelopen van 15 miljoen tot 23 miljoen euro. Dat lange traject loopt bovendien uit de maximale termijnen van subsidieregelingen MEI, IRE, SDE en SBI. De eigenrisicostelling van verzekeraars nemen bovendien toe. Verplaatsing van de boorlocatie was volgens de Drenten ook geen oplossing. Dat zou alleen maar meer kosten opleveren, maar de risico's niet minder maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.