Glas

Nieuws laatste update:3 sep 2013

Demokas tomaten in Taiwan

Komend najaar opent een in Nederland ontworpen tomatenkas in Taiwan zijn deuren.

Het ontwerp en de technische ontwikkeling werden opgezet en begeleid door WUR Glastuinbouw en een aantal bedrijven met kennis en ervaring in innovatieve technieken voor kastuinbouw. Nederland verwacht dat voor toeleveranciers een groeimarkt ontstaat als het project leidt tot aansprekende teeltvoordelen.

De Taiwanese groenteproductie is kleinschalig, met een fors gebruik van bestrijdingsmiddelen en water. Een geschikt kassysteem wordt als commercieel interessant beschouwd door het consortium uit Nederland. Dat heeft ondertussen geleid tot een ontwerp van een geschikte demokas dat vooral bestand moet zijn tegen tyfoons, maar ook grote luchtramen. In het subtropische klimaat in Taiwan koelen telers veel met schermen, waardoor minder licht de kassen binnendringt. In de demokas vindt training in substraatteelt plaats, maar ook klimaatbeheersing en teelmanagement.

Het project wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Naast Taiwan wordt ook de aandacht op Japan gelegd, waar in oktober een handelsdelegatie tuinbouw plaatsvindt in de door de tsunami van 2011 getroffen gebieden.

Of registreer je om te kunnen reageren.