Glas

Nieuws

Failliet tomatenbedrijf draagt Clavibacter-schade

De Rechtbank in Rotterdam stelt dat de aanzienlijke schade door een mislukte oogst in 2007 na een Clavibacteruitbraak niet te verhalen is op de plantenkweker. Een deskundige in die zaak wijst zaad aan als bron.

Ondanks een deskundigenverklaring waaruit blijkt dat het uitgangsmateriaal de bron van de besmetting moet zijn, komt de rechter niet tot een schadevergoeding. De zaak is aangespannen door de curator van het tomatenbedrijf. De plantenkweker heeft zijn aansprakelijkheid in de overeenkomst met de tomatenteler beperkt. De rechter stelt dat de tomatenteler het contract met kennis van de overeenkomst heeft getekend.

De uitbraak vond plaats in 2007 en volgens de curator droeg de misoogst bij aan het faillissement. De rechter acht het niet voor de hand liggend dat één misoogst tot een faillissement kan leiden. De plantenkweker leverde na het ruimen van de kas nog komkommerplanten om zo de teler nog van inkomsten te voorzien. Ook oordeelt de rechter dat rekening gehouden moet worden met de gebrekkige controlesystematieken uit die tijd. De plantenkweker en tomatenteler hebben zich naar alle waarschijnlijkheid aan de hygiëneprotocollen gehouden en de uitbraak tijdig gemeld bij de Plantenziektenkundige Dienst, aldus de rechter.

Overigens blijkt uit de uitspraak dat de plantenkweker geen schade kan verhalen op de zaadleverancier. In een Franse juridische procedure met deskundigenonderzoek zou zijn gebleken dat het onwaarschijnlijk is dat zaad de oorzaak is van de besmettingen uit die tijd. De Nederlandse deskundige komt in ieder geval in deze zaak tot een andere conclusie.

Of registreer je om te kunnen reageren.