Glas

Nieuws

‘Energie-akkoord bevat geen extra belasting glas’

LTO Noord Glaskracht is tevreden over het concept-Energie-akkoord.

Vakbeweging, werkgevers, milieuorganisaties en andere belangengroeperingen praten onder leiding van de SER al maanden over zo’n akkoord dat de Nederlandse achterstand op gebied van duurzame energie moet verkleinen.

Voorzitter Nico van Ruiten zegt dat in ieder geval geen extra lastenverzwaring voor de glastuinbouw is opgenomen in het akkoord. “De bestaande doelstelling voor CO2-emissie is erin opgenomen, net als het streven in 2015 met een verbeterde CO2-sectorsysteem te komen en behoud van de MEI- en IRE-regeling. Die afspraken zijn dus vastgelegd in dit akkoord en dat is winst, want dus ook de andere partijen uit dit akkoord staan achter die doelstellingen.”

Wel hoopt Van Ruiten dat in de uitwerking mogelijk meer aandacht komt voor duurzame warmte. Nu zijn plannen voor een investeringsfonds voor duurzame energie nog meer gericht op zaken als isolatie van woningen en windenergie. Tuinders ontvangen al wel vele miljoenen ondersteuning uit de SDE+-regeling voor duurzame warmte. Dat verandert niet.

Volgens de plannen in het concept-stuk (in bezit van de NOS) gaan de kolencentrales uit de jaren '80 uiterlijk eind 2015 dicht. De kolenbelasting die de energiebedrijven moeten betalen wordt per 1 januari 2016 afgeschaft en nieuwere kolencentrales mogen meer biomassa meestoken. Verder komen er veel windparken bij.

Of registreer je om te kunnen reageren.