Glas

Nieuws

EU: groente duurder door lagere productie

De Europese groenteproductie lag dit jaar naar schatting 1,7 procent lager dan 2012.

Dat leidde tot een lichte prijsstijging van 1,1 procent. Dat berekende de Europese statistische dienst Eurostat. Het droeg nauwelijks bij aan een gunstiger gemiddelde inkomensontwikkeling voor boeren en tuinders in de EU. Dat effect lijkt er wel bij fruit. Daar steeg de productie bijna 7 procent en waren de prijzen ook gemiddeld 2,3 procent hoger.

Eurostat berekende dat de gemiddelde inkomens voor boeren en tuinders in Nederland het hardst zijn gegroeid (ruim 11 procent), terwijl de inkomens van boeren en tuinders in Duitsland 10 procent daalden. In België bleven de inkomens gemiddeld gelijk. Sinds 2005 stegen de inkomens in deze landen wel iets harder dan in Nederland.

De cijfers zijn gemiddelden en zeggen dus niets over verschillende teelten. Voor de tomatensector bespraken de EU-landen juist vorige week de crisissituatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.