Glas

Nieuws

Dijksma: Extra geld glastuinbouw voor blijvers

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft in haar tuinbouwvisie extra geld beschikbaar gesteld voor de glastuinbouw.

Het gaat om enkele miljoenen euro's voor ondermeer ontwikkeling en introductie van nieuwe producten als snoeptomaatjes, maar ook nieuwe energiebesparende technieken. Extra geld voor een stallingsfonds voor herstructurering komt er niet, zoals de Rabobank bepleitte.

De staatssecretaris schrijft in haar brief aan de Tweede Kamer dat het budget voor investeringen in energiebesparing in de glastuinbouw zal worden verdubbeld tot minstens 5 miljoen euro, via de IRE-regeling. 'De glastuinbouw is nu al kampioen energiebesparing, maar er is meer nodig', vindt ze. In 2020 moet in alle nieuwe kassen klimaatneutraal worden geteeld. Bestaande kassen moeten dan kunnen draaien met de helft van de hoeveelheid fossiele brandstoffen die nu ze nu nodig hebben.
Volgens Nico van Ruiten, voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, zit de winst van het nieuwe tuinbouwbeleid niet alleen in extra geld. "Er komt ook een garantieregeling voor marktintroducties, omdat introducties met extra risico omgeven is. Het extra geld is niet het belangrijkste. Het gaat ook om beleidsinzet op gebied van aardwarmte, fytosanitaire zaken en mededinging. Dat is net zo belangrijk."

Dijksma kondigt verder aan dat ze regels voor GMO wil verscherpen en gelden minder inzetten voor technische vernieuwing, maar meer voor marktontwikkeling en verduurzaming.

Van Ruiten betreurt het uitblijven van maatregelen voor herstructurering. “Er is dringend vernieuwing nodig van zo’n tien glastuinbouwgebieden, die achterblijven en waar juist op het gebied van duurzaamheid veel is te winnen. Een garantieregeling voor een stallingsbedrijf komt er helaas niet. Die wordt doorgeschoven naar gemeenten en provincies. In de praktijk blijkt dat die noodzakelijke modernisering heel moeizaam op gang komt. Er is meer vaart nodig en de overheid had daar aan mee kunnen helpen.”

 

Of registreer je om te kunnen reageren.