Glas

Nieuws

Breda mag glastuinbouw weigeren

Breda mag de glastuinbouw in het buitengebied van Prinsenbeek beperken, ondanks de eerdere medewerking van de gemeente aan ontwikkeling van het gebied.

Sinds 2003 ontwikkelt de opgerichte Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) dit gebied. De Raad van State stelt Breda in een zaak in het gelijk. De Brabantse gemeente weigerde twee glastuinbouwbedrijven vestigingstoestemming door vast te houden aan het bestemmingsplan. De Raad van State oordeelde dat Breda dit rechtmatig heeft geweigerd.

Het glastuinbouwgebied Prinsenbeek is aangewezen als vestigingsgebied voor glastuinbouwbedrijven in het glastuinbouwbeleid van de provincie Noord-Brabant. Maar in de directe omgeving is er weerstand tegen de realisatie van kassen op deze locatie. Dit heeft geleid tot diverse juridische procedures die de realisatie tot op heden hebben tegengehouden.

In 2011 heeft de gemeente Breda in haar nieuwe beleidslijn Glastuinbouw al aangegeven dat zij het niet wenselijk vindt om op deze locatie glastuinbouw te ontwikkelen en heeft het voornemen dit ook in de herziening van het bestemmingsplan buitengebied vast te leggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.