Glas

Nieuws

Bio Glas Terneuzen krijgt surseance van betaling

Bio Glas Terneuzen, de ontwikkelaar van het glastuinbouwgebied in de Smidsschorre- en Autrichepolder, is vandaag surseance van betaling verleend. Zeeland Seaports, nog eigenaar van de Autrichepolder en medefinancier van Bio Glas Terneuzen, had onlangs vrij onverwacht het faillissement aangevraagd.

Als tegenactie stapte Bio Glas Terneuzen naar de rechter. “Wij betreuren dat Zeeland Seaport overhaast het faillissement heeft aangevraagd, juist nu we ver gevorderd zijn in gesprekken met een investeerder die alle gronden wil overnemen met behoud van de bestemming glastuinbouw”, aldus directeur Gert-Jan Broeze van Bio Glas Terneuzen.

Bio Glas Terneuzen kwam in de problemen doordat de geplande 250 hectare glas slechts voor de helft kon worden gerealiseerd. Broeze wijt dit vooral aan de economische crisis en de malaise in de tuinbouw met als dieptepunt de EHEC-crisis. De financiële problemen werden nog groter nadat  Bio Glas Terneuzen vorig jaar twee derde van de aandelen van tomatenbedrijf Tomaholic overnam.  “Het was een enorm dilemma maar we hebben gekozen voor het behouden van Tomaholic, een jong bedrijf dat werk biedt aan veertig tot vijftig mensen.”

De potentiële investeerder heeft volgens Broeze een filosofie die goed aansluit bij de mogelijkheden van de glastuinbouw in het gebied. Rabobank, hoofdfinancier van Bio Glas Terneuzen, steunt de plannen en wil graag meewerken om ze te realiseren, aldus de directeur. De drie bedrijven die zich er gevestigd hebben maken gebruik van restwarmte en CO2 uit de kunstmestfabriek van Yara (via WarmCO2). In de polder is tevens een opleidingsscentrum gevestigd voor toekomstige medewerkers op de tuinbouwbedrijven.

Of registreer je om te kunnen reageren.