Glas

Nieuws

Nieuwe richtlijnen voor glasvoorraden op tuinbouwbedrijven

Op de Tuinbouw Relatiedagen van dit jaar in Gorinchem is het geactualiseerde “Convenant Veilig Repareren en Onderhouden van Tuinbouwkassen” ondertekend. Dit meldt de Stichting Coördinatie Calamiteitenbestrijding Glastuinbouw (CCG).

In het convenant zijn maatregelen opgenomen die een snelle reparatie van schade aan tuinbouwkassen na een calamiteit bevorderen. In het convenant is onder andere een richtlijn voor een minimum glasvoorraad op ieder bedrijf opgenomen.

Het bestuur van het CCG (die de uitvoering van het convenant coördineert) concludeerde dat het convenant in de huidige situatie niet meer voldeed. Twee factoren waren daarbij doorslaggevend: de sterk verminderde reparatiecapaciteit bij (onder)aannemers en de verplichte toepassing van gehard glas bij reparatie (arbo-eisen).

Het CCG stelde onderstaande richtlijn op, die leidt tot een voorraad reserveglas van bijna 1 procent van de glasoppervlakte van een bedrijf, wat neerkomt op ca. 0,25 procent van het in de nieuwbouw geïnvesteerde bedrag.

Verder zal ieder bedrijf voor zichzelf inzichtelijk moeten maken welke bedrijven in de omgeving kassen met dezelfde glasmaten hebben. De ervaring leert dat een levertijd van tien werkdagen voor nieuw gehard glas geen uitzondering is. In de tussentijd kan het glastekort worden opgelost doordat bedrijven onderling 'enen' uit elkaars voorraad. Bij het inventariseren van de glasmaten in een bepaalde omgeving kunnen de regionale rampendiensten een nuttige rol vervullen.

De genoemde richtlijn voor de glasvoorraad per bedrijf is aangeboden aan de partijen in het Convenant Veilig Repareren en Onderhouden van Tuinbouwkassen. Het is de verwachting dat met name de verzekeraars onder hen de richtlijn zullen opnemen in hun polisvoorwaarden.

Het bestuur van de CCG signaleert tot slot 2 zaken die van belang zijn voor een snelle inzetbaarheid van alle beschikbare reparatiecapaciteit na een calamiteit. In de eerste plaats dient de opslag van de glasvoorraad op een bedrijf aan bepaalde eisen te voldoen (o.a. droog, vorstvrij, uit de zon, verticaal). De kassenbouwer of de glasleverancier kan een bedrijf hierover nader informeren.

In de tweede plaats is het activeren van de regionale rampendiensten van groot belang. De rampendiensten voeren geen definitief herstel uit maar kunnen wel noodreparaties verrichten en zorgen dat gekwalificeerd reparatiepersoneel snel en efficiënt aan het werk kan gaan.

Foto

  • Nieuwe richtlijnen voor glasvoorraden op tuinbouwbedrijven

Liza Bruggeling

Of registreer je om te kunnen reageren.