Glas

Achtergrond

Hygiëneprotocol ondersteunt virusvrije teelt in kas

Gestructureerd grondig schoonmaken is noodzakelijk om komkommerbontvirus uit te bannen. Delphy heeft een hygiëneprotocol opgesteld voor schoonmaak en desinfectie van kassen.

Telers zijn gewend hun kas goed schoon te maken tijdens de teeltwisseling. Toch lukt het de een om dat heel secuur te doen, waarna probleemloos virusvrij geteeld kan worden. Er zijn echter ook telers waarbij succesvol ontsmetten van de kas uitblijft.

Delphy stelde een hygiëneprotocol op voor de schoonmaak en desinfectievan kassen. Daarin is kennis uit buitenlandse proeven en buitenlandse ervaringen meegenomen. “Niet alle beschikbare ontsmettingsmiddelen blijken even effectief. Ook de methodes van de standaard hygiënemaatregelen hebben we aangescherpt en verbeterd”, zegt Ewoud van der Ven, adviseur van Delphy. Daarbij worden telers begeleid bij de nauwgezette uitvoering van het proces. Want het vergeten van één aspect tijdens de teeltwisseling, kan ervoor zorgen dat alle overige maatregelen om volledig vrij van bontvirus te raken voor niets zijn geweest.

Het hygiëneprotocol geeft sturing aan de werkvolgorde, de aanpak en de inzet van producten. Er staan stappen in als organisch materiaal verwijderen, schoonmaken, plastic verwijderen en ontsmetten. Na de teeltwisseling blijven juiste hygiënemaatregelen van belang om nieuwe besmettingen te voorkomen.

Veilig gebruik van middelen

Komkommerteler Jeroen Verheul in Maarssen volgt het Delphy-hygiëneprotocol. Hij heeft dit mee helpen ontwikkelen. “Vroeger hadden we veel last van fusarium. Enkele jaren geleden kregen we veel last van komkommerbontvirus. Dat werd steeds erger en het begon steeds vroeger. Tot ik alles goed ging schoonmaken; de folie weghalen, de goten en de kas schoonspuiten, het recirculatieproces reinigen. We hebben dode hoeken uit de leidingen gehaald. Het water moet meteen weg kunnen stromen naar de put en ook die put moet goed schoon zijn.”

Door ervaring wijs geworden zijn richtlijnen ontwikkeld voor het doorspoelen van leidingen, het afvoeren van drainwater en de inzet van producten. “Te veel van een bepaald ontsmettingsmiddel gaf schade. Om virus te bestrijden gebruiken we nu middelen die veilig zijn voor de teelt, zonder residu of dampwerking.”

Of registreer je om te kunnen reageren.