Glas

Achtergrond

Groei komkommerareaal vraagt om onderscheid

De kleinste productgroep bij Coöperatie DOOR is Green Diamonds. Juist door grote zusters Prominent en Purple Pride ziet de komkommergroep door areaalgroei groeipotentie richting retail op een lastige markt.

Green Diamonds ziet een kantelpunt op de komkommermarkt. De beschikbaarheid van komkommers is nog erg versnipperd, waardoor de komkommerketen niet optimaal functioneert. Tegelijkertijd zal het landelijke komkommerareaal verder groeien door omschakelaars. Meer telers zullen zich daardoor willen onderscheiden in de markt. Green Diamonds wil daarop voorsorteren door te groeien, zegt bestuurslid en komkommerteler Floris van der Linden. Dat is goed voor de markt.

Floris van der Linden, voorzitter van Green Diamonds. - Foto: Kevin Rijnders
Floris van der Linden, voorzitter van Green Diamonds. - Foto: Kevin Rijnders

‘Markt is rijp voor minder versnipperde aanpak’

Van der Linden wil meer naar buiten treden met de productgroep komkommer onder coöperatie DOOR. De productgroep bleef klein de laatste jaren, maar staat open voor nieuwe leden. “Als je goede kwaliteit levert, willen we graag met je in gesprek. We zijn open om te laten zien wat we uit de markt halen en wat de kosten zijn”, aldus Perry Dekkers, commercieel directeur bij afzetorganisatie DOOR. “Misschien gaan de boeken niet direct in het eerste gesprek open, maar we denken dat de markt rijp is voor een minder versnipperde aanpak.”

Perry Dekkers, commercieel directeur van DOOR. - Foto: Photostudio Gerard-Jan Vlekke
Perry Dekkers, commercieel directeur van DOOR. - Foto: Photostudio Gerard-Jan Vlekke

Komkommerlijn invullen

Dekkers merkt in gesprekken met (retail)klanten dat de vier vruchtgroenten bij DOOR – tomaat, paprika, aubergine en komkommer – elkaar versterken. De sterke positie van bijvoorbeeld de tomaten (Prominent) en aubergine (Purple Pride) leidt tot extra vraag naar komkommers van supermarkten. Dekkers: “Supermarkten vragen dan bijvoorbeeld of je ook een komkommerlijn kunt invullen”. DOOR adviseert ketenpartners en supermarkten over prestaties in de gehele vruchtgroentecategorie, dus breder dan één product. “We hebben de ambitie om flink te groeien in komkommer en het aanbod naar retail nog steviger te maken”, stelt de commercieel directeur. Hij is ervan overtuigd dat het voordeel in smaak en houdbaarheid door de hogedraadteelt onderscheidend blijft.

Virusdruk

De omvang van de productgroep komkommer (Green Diamonds) bleef de laatste jaren klein en dat is opmerkelijk tussen de grotere broers in DOOR en de vraag uit retail. De stap naar hogedraadteelt, die binnen Green Diamonds de standaard is, blijkt in de praktijk niet altijd even makkelijk. Vooral virusproblematiek speelt hierin een rol. Van der Linden ziet de hogedraadteelt toch nog altijd als de teeltwijze van de toekomst. Zaadveredelaars zetten namelijk volop in op de ontwikkeling van virustolerante rassen.

Misschien leeft het idee dat er bij Green Diamonds strenge regels zijn voor bijvoorbeeld herbeworteling, teeltwissels en rassenkeuze. Niets is minder waar

Beeldvorming speelt een rol

Van der Linden denkt ook dat beeldvorming een rol speelt: “Misschien leeft het idee dat er bij Green Diamonds strenge regels zijn voor bijvoorbeeld herbeworteling, teeltwissels en rassenkeuze. Niets is minder waar: er is volop ruimte voor eigen inzichten en ondernemerschap. We zijn een club van hogedraadtelers, maar we gaan ook graag het gesprek aan met telers die andere teeltsystemen hebben om te zien of we ze kunnen overtuigen tot onze aanpak”.

Areaalgroei ook via tomatentelers

Van der Linden praat ook met telers die omschakelen vanuit een andere teelt. Green Diamonds verwacht dat areaalgroei de komende jaren ook van tomatentelers komt. Van der Linden: “We zijn bereid om onze kennis te delen. Feitelijk gebeurde dat ook al afgelopen jaar op een omgeschakelde tomatentuin van een Prominent-teler.”

Nauw afstemmen

Het collectief van vier komkommertelers opereert dicht op elkaar. Dat is al een verschil met andere producentenorganisaties. Van der Linden: “Ik was vroeger nooit bezig met de vraag of mijn moment van wisselen mogelijk nadelige gevolgen zou hebben voor de verkoop en onze contractafspraken. Nu hebben we goede contracten en stemmen we onderling goed af, zodat we niet allemaal op hetzelfde moment wisselen. Ook willen we onze eenjarige teeltmethode nog verder doorontwikkelen. Dit is namelijk de manier om continu aan de markt te zijn”. Ook bij de hogedraadteelt van Green Diamonds is het soms nodig teeltwisseling toe te passen vanwege virusdruk.

Wekelijks vergelijken we de gegevens van LetsGrow met elkaar. Iedereen wil de beste zijn. Zo houd je elkaar scherp

Intensief sparren

Een nieuw lid van Green Diamonds moet dus wel bereid zijn intensief te sparren. Van der Linden: “Wekelijks vergelijken we de gegevens van LetsGrow met elkaar. Iedereen wil de beste zijn. Zo houd je elkaar scherp. We willen met elkaar leren en discussiëren om de teelt steeds verder te optimaliseren en zoeken zekerheid in prijsvorming. Gesprekken gaan dan ook vaak over kwaliteit, prognoses, nieuwe rassen en de adviezen van Verkoop om het maximale uit de markt te halen.”

Zak geld mee om te participeren?

Dit najaar wordt het nieuwe DOOR-kantoor en pakstation opgeleverd. De logistieke lijnen voor de DOOR-merken zijn dan samengebracht. De productgroepen gaan samen verpakken; voor komkommers wordt gewerkt aan centraal sorteren en verpakken. De coöperatie is bovendien meer samen gaan ondernemen middels een coöperatie op aandelen. Moet een teler een zak met geld meebrengen en participeren? Dekkers: ”Een bedrijf kan ingroeien en kan bijvoorbeeld in het eerste jaar bepaalde diensten afnemen”.

Meteropbrengst iets boven die van vorig jaar

Wat levert die focus op kwaliteit en vaste contracten op in dit moeizame jaar voor komkommertelers? Van der Linden zegt dat de meteropbrengst iets boven die van vorig jaar ligt. “Er wordt dit jaar moeilijk geld verdiend door de huidige marktomstandigheden. Ook verwachten we, door de uitbreiding van het areaal, dat er meer moeilijke jaren aankomen. Daarom is het goed nu stappen te maken en je te onderscheiden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.