Glas

Achtergrond

Omgekeerde osmose met kunstmatige intelligentie

Het zelflerend systeem voor omgekeerde osmose van Van der Ende Groep ontzout beter en loost minder.

High Performance Reverse Osmosis (HPRO) system voor omgekeerde osmose van Van der Ende Groep is genomineerd voor GreenTech Concept Award. Door in het ontwikkelde concept artificial intelligence (kunstmatige intelligentie) toe te toepassen, is het mogelijk om tot wel 95% schoon ontzout water te produceren. Het concept wordt in de toekomst doorontwikkeld tot een aparte lijn hoogwaardige omgekeerde-osmose-installaties naast de conventionele.

Optimale beslissingen nemen

“Bij de conventionele omgekeerde osmose is het een continu proces van de productie van schoon en vuil water. Bij HPRO is het een discontinu proces: eerst alleen productie van schoon water en daarna vuil water”, zegt Luuk Tetteroo van Moor Filtertechniek. Het vuile water wordt wel continu gerecirculeerd om steeds meer schoon water eruit te halen, waardoor het percentage omhoog gaat. “Hoe langer we wachten met het opensturen van de klep om het vuile water te lozen, des te hoger is de recovery (ontzouting).”

De installatie zoekt continu het optimum en wel zo dat het steeds aan de veilige kant zit

Hier komt de e-Meta Intelligence voor optimale beslissingen om de hoek kijken. Door de HPRO hiervan te voorzien, is een slimme machine gecreëerd die zelflerend is. Op de unit zitten sensoren die data verzamelen en analyseren. Tetteroo: “Deze data brengen we terug naar één coëfficiënt, die iets zegt over het membraan. Daarmee wordt bepaald of het goed gaat: kan het nog een stapje hoger of lager in de recovery. De installatie zoekt continu het optimum en wel zo dat het steeds aan de veilige kant zit.”

De HPRO is een efficiënte manier om water te ontzouten. - Foto: Harry Stijger
De HPRO is een efficiënte manier om water te ontzouten. - Foto: Harry Stijger

Belangrijke voordelen

De HPRO is een efficiënte manier om water te ontzouten. Doordat er minder (bron)water nodig is voor de productie van schoon water, gaan de operationele kosten omlaag. Bovendien hoeft er minder vuil water in de ondergrond te worden geloosd. Bij een conventionele omgekeerde osmose is het rendement 60%; bij het hoogwaardige systeem loopt dat op naar 95%. “De installatie past zichzelf aan als de waterkwaliteit wijzigt, zodat de machine blijft functioneren. Dat is een belangrijk pluspunt. Want per seizoen kunnen de waterkwaliteiten nogal verschillen.”

Bovendien is de opstart van de installatie korter. Door de informatie uit de machine is het tijdstip van het onderhoud beter te bepalen en komt het op tijd.

Het duurzaam en energie-efficiënt ontzouten van water is vooral in droge periodes van belang

Het energieverbruik is tot 40% lager in vergelijking met de conventionele omgekeerde osmose. Ook zijn er geen toevoegingen nodig voor een hogere productie van schoon water, zoals anti-scalant, om te voorkomen dat membranen door het ophopen van zouten dichtslibben.

Toonaangevende techniek

“Het duurzaam en energie-efficiënt ontzouten van water is vooral in droge periodes van belang vanwege de beschikbaarheid van goed gietwater voor de tuinbouw”, aldus Tetteroo. “Met de HPRO maken we een goede kans om de award te winnen, omdat het een unieke combinatie is van hardware en slimme toepassing van kunstmatige intelligentie. Deze toonaangevende techniek is echt onderscheidend.”

Het hoogwaardige systeem voor omgekeerde osmose is nog niet klaar voor de markt. Momenteel vinden volop duurtesten plaats. Eind van dit jaar zijn deze afgerond.

Of registreer je om te kunnen reageren.