Tuinbouw fossielvrij

Terug naar dossier
Glas

Achtergrond

Warme kas met waterstof uit windmolen ‘te simpel’

De techniek lijkt bruikbaar, maar voor de glastuinbouw is waterstof nog een belofte, geen pasklare oplossing.

Glastuinbouw Nederland en gemeente Westland zeggen dat op dit moment de waterstoftoepassing niet voldoende uitontwikkeld is voor toepassing in de glastuinbouw. Een model waarbij 1 windturbine 10 hectare kassen kan verwarmen door ‘water te splitsen’, is echt te simpel gedacht. Binnen 3 jaar moeten wel pilots lopen in de glastuinbouw, verwacht Glastuinbouw Nederland dat samenwerkt met Gasunie om nieuwe toepassingen te introduceren in de glastuinbouw.

Pilots nog niet gestart

De gemeente Westland boog zich over waterstoftoepassingen op voorspraak van D66. Die partij vroeg zich af of de gemeente wel de juiste energietransitielijn volgt. Waterstof is immers veelbelovend, aldus die partij. De gemeente Westland noemt waterstof als drager van energie een interessante optie en komt met een onderzochte case in Bleiswijk naar haalbaarheid in de glastuinbouw. Een waterstofproductiewindturbine kan voor € 2,50 een kilo waterstof produceren, wat kan resulteren in een commodityprijs energie van € 9,20 per gigajoule. Met een 4,8 MW turbine kan dan ongeveer in de warmtevraag van 10 hectare glas worden voorzien. Volgens de gemeente zijn dergelijke voorbeelden alleen maar uitvoerbaar op pilot schaal. Daar speelt het zelf geen rol in.

Elektriciteitstekort

Rob van der Valk, energie-expert bij Glastuinbouw Nederland, kent het voorbeeld. “De prijs van waterstof van € 2,50 per kilo is wat laag ingeschat. Gangbaar is uit te gaan van € 2,50 tot € 4 per kilo. We denken dat waterstof niet primair de oplossing is voor glastuinbouw, maar voor industrie. Waterstof zal in de toekomst wel een rol spelen in de glastuinbouw, maar in een mix van geothermie en andere toepassingen. Er is volop een elektriciteitstekort, en voordat je kiest voor waterstof, zou je dat zelf op je bedrijf willen gebruiken.”

Vergassen van biomassa

Ook moet je als sector nog zaken oplossen als back-up- en piekvraag. Daar liggen juist ook weer kansen om piekvraag op te vangen, omdat waterstof een energiedrager is. Tegelijk zitten recente doorbraken weer meer aan de gaszijde: het vergassen van biomassa en plastics. Van der Valk: “Dan kun je verder met de WKK. Die branche moet nog beginnen met ontwikkelen van WKK die past bij waterstoftoepassing.” Voordat een pilot kan starten in de glastuinbouw met waterstof is het nodig om subsidievoorwaarden aan te passen. Nu is daarvoor geen steun voorhanden, aldus Van der Valk.

Of registreer je om te kunnen reageren.