Glas

Achtergrond

Zuid-Holland werkt totaalplan voor warmtenetwerk uit

Zuid-Holland probeert via het spoor van aardwarmte en via haven-restwarmte warmtegebruik te verduurzamen.

Provincie Zuid-Holland is met haar glastuinbouw voorloper in het winnen van aardwarmte. Er zijn inmiddels 12 putten operationeel. Voor 9 putten zijn vergunningen aangevraagd. Daarmee is al veel van de beschikbare ondergrond om warm water omhoog te halen vergeven. Er is weinig ruimte meer over voor nieuwe initiatieven.

Dat vraagt om goede positionering van de doubletten (bron-paren), zo blijkt tijdens een energie-bijeenkomst van Greenport West-Holland. Mogelijk is zelfs het nemen van een aandeel in elkaars projecten een oplossing om, via verbindende warmtenetten, efficiënter met de geothermie-warmtewinning om te gaan.

Gerdien Priester van de Geothermie Alliantie Zuid-Holland pleit er bovendien voor om, nog meer dan nu al gebeurt (onder meer binnen operators-belangenorganisatie Dago), kennis over de ondergrond uit te wisselen tussen projecten. Waar mogelijk zou de glastuinbouw volgens haar ook aansluiting van de bebouwde omgeving in de plannen mee moeten nemen.

Warmtenetwerk

Gasunie is bezig om te kijken naar de beste infrastructuur voor warmtetransportnetten in de regio waar zowel veel (glastuinbouw-)warmtevraag is als veel warmte-aanbod (uit de havens). Een leiding door het midden van het gebied, van Rotterdam naar Den Haag, lijkt daarbij de ruggengraat te worden waarop andere warmtenetten kunnen aanhaken. Maar er moet verder gekeken worden. Hans Coenen van Gasunie vindt het belangrijk om vanaf het begin al naar een ‘grand design’ te kijken, met een integraal ontwerp voor het totale gewenste warmtetransport in Zuid-Holland. Met een open systeem dat voor iedereen toegankelijk is.

De inzet is om medio dit jaar nog met een visie te komen op een totaalconcept voor een ontwerpplan. Rond september 2020 kan dan een finale investeringsbeslissing worden genomen om een warmtenetwerk te realiseren. Bij een positieve uitkomst moet dat ertoe leiden dat er vanaf eind 2023 echt warmte geleverd wordt door leidingen.

Rendement

Technisch is heel veel mogelijk. Financieel zal restwarmte via warmtenetten voor huishoudens eerder een rendabel alternatief zijn dan voor de glastuinbouw, die met een gunstige sparkspread nu relatief goedkoop kan verwarmen met haar wkk’s. De huidige plannen voor een hoge Opslag Duurzame Energie-heffing (ODE) staat verduurzaming nog eens verder in de weg.

Of registreer je om te kunnen reageren.