Glas

Achtergrond

Spuiwaterzuivering realistisch en samen aanpakken

Er is al 21% minder lozing naar het oppervlaktewater bereikt, maar er zijn nog veel inspanningen en ontwikkelingen nodig om tot een nagenoeg nul-emissie van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te komen in de glastuinbouw.

Tijdens het jaarlijkse WaterEvent stelde de kersverse voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, Sjaak van der Tak, onder meer dat de sector gezamenlijk met overheidspartijen moet werken aan verdere verbetering van de oppervlaktewater kwaliteit. Daarbij vind hij het niet kunnen dat de overheid, vlak voor de ingangsdatum van 1 januari 2018 voor verplichte zuivering van spuiwater op gewasbeschermingsmiddelen, nog geen handhavingsprotocol bekend heeft gemaakt. Van der Tak vind dat minstens 3 tot 6 maanden van tevoren bekend zou moeten zijn hoe en waarop precies gehandhaafd gaat worden, zodat telers daar effectief op in kunnen spelen met de investeringen in maatregelen die ze aan het treffen zijn.

Gebiedsgericht aanpakken

Verder ziet Van der Tak in diverse glasconcentratieregio’s mogelijkheden voor een gebiedsgerichte aanpak van de waterkwaliteit verbetering. Hij heeft daarbij voor het Westland contact gezocht met het hoogheemraadschap van Delfland, dat volgens hem positief gereageerd heeft op zijn verzoek om onderzoek te gaan doen naar watervervuiling door medicijngebruik en -lozing. Als blijkt dat dit ook om maatregelen vraagt, zouden investeringen in de gebiedsgerichte aanpak door meerdere partijen gezamenlijk gedragen kunnen worden, zodat niet de tuinbouwsector daar alleen voor staat.

Of registreer je om te kunnen reageren.