Glas

Achtergrond laatste update:11 apr 2016

Eerder druip met intensief schermen

Steeds vaker worden dubbele schermen toegepast en wordt er intensiever gebruik gemaakt van schermdoeken. Deze energiebesparing veroorzaakt ook een aantal effecten die aandacht verdienen.

Tijdens het afgelopen EnergiekEvent gaf onderzoeker Peter van Weel van Wageningen UR glastuinbouw aan dat er nog meer energie bespaard kan worden met meerdere schermen en meer schermuren. Daardoor kan volstaan worden met een lagere warmtevraag om de kas op temperatuur te houden, zeker bij bewolkt weer. Ook zijn er betere schermmaterialen beschikbaar. "Technisch kunnen we nu zelfs al naar een bijna nul-warmtetransmissie, maar die materialen zijn nu nog onbetaalbaar."

Actieve luchtbeweging

Van Weel geeft wel aan dat het daarbij belangrijk is om te blijven kijken wat intensiever schermen voor de plant betekent. Meer isolatie betekent een afnemende buistemperatuur. Er zal dan meer met actieve luchtbeweging gewekt moeten gaan worden, om te voorkomen dat er te grote verschillen ontstaan tussen kastemperatuur en de koptemperatuur van het gewas. Anders kan de kop te koud worden en onder de dauwpunttemperatuur komen. Hoe hoger de rv daarbij, hoe groter het risico op natslaan van het gewas. Door meer luchtbeweging te creëren valt er een egalere kastemperatuur te realiseren, wat het mogelijk maakt om zonder risico bij een hogere rv kunnen te telen.

Met extra isolatie komt de koptemperatuur dichter bij de waarde van de meetbox te liggen. Die onderlinge verhoudingen veranderen. Conclusies uit oude onderzoeken en daarop gebaseerde teeltstrategieën zouden bij zeer intensief schermen dan ook een aanpassing nodig kunnen hebben. Van Weel: "Je denkt misschien goed te doen door sterk te isoleren, mar de vruchttemperatuur kan te laag worden."

Extra druip

Meer isoleren, met bijvoorbeeld twee doeken helemaal dicht, kan verder veel last met druip veroorzaken. Zeker bij het openen kan soms een regenbui ontstaan. In eerste instantie werd gedacht dat dit uit het doek zelf kwam, vanwege hogere kasluchtvochtigheden. Maar metingen gaven aan dat de oorsprong veel meer ligt bij vochtafdruip van het kasdek. Dat dek wordt kouder door het schermen, soms zelfs onder de buitentemperatuur, waardoor extra condens ontstaat. De theorie dat dit netjes langs het kasdek uiteindelijk in afvoergootjes terecht komt, blijkt in de praktijk niet zo te werken. "Je kunt door dat druipvocht soms de afdruk van de roetjes terugvinden op het scherm eronder." De grootste problemen treden op bij telers die warm telen of belichten.

Voor goten zou als oplossing naar beter werkende condensgootjes gekeken kunnen worden. Nokken en roeden zijn lastiger, maar mogelijk is hier met coatings verbetering in de afloop van condensvocht langs het dek te bereiken. Nog meer schermlagen, waardoor het onderste doek warmer blijft, zou bij een minder vochtdoorlatend onderste doek ook positief tegen druip kunen werken.

Ventilation-jets

Ook ventilation-jets blijken enorme vochtproducenten. Steeds vaker gebruiken telers deze ventilation-jets om kaslucht te ontvochtigen, waarbij drogere lucht van boven het scherm - door een opening in het scherm heen – wordt aangezogen en via een koker onderin de kas wordt gebracht. Dat kan soms 2,5 liter water per uur onderin de kas geven, dat weer met energie verdampt moet worden en de beoogde ontvochtiging tegenwerkt. Beter isoleren van de kokers bleek tot nu toe slechts beperkt te helpen, waarbij de vochtproductie terug ging van 2,5 naar 2 liter.

10 jaar Kas als Energiebron

Het EnergiekEvent is een initiatief is van Kas als Energiebron, Wageningen UR Glastuinbouw en Delphy. Kas als Energiebron is het nu 10 jaar draaiende innovatieprogramma waarin LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken same werken aan energiebesparing en verduurzaming in de glastuinbouw.

 

Lees meer over de tijdens het EnergiekEvent bezochte proeven in editie 7 (week 15) van Groenten & Fruit.

Of registreer je om te kunnen reageren.