Glas

Achtergrond

Zoektocht naar meer weerbare planten

Tijdens een onlangs gehouden PlantgezondEvent, georganiseerd door LTO Glaskracht Nederland en Wageningen UR Glastuinbouw, gaven onderzoekers tijdens een rondgang diverse presentaties over onderzoek naar onder andere gewasbescherming via plantweerbaarheid en biologische bestrijders.

Weerbaar telen staat volop in de belangstelling. Telers hebben echter nog weinig inzicht hoe teeltzeker het is om op toegevoegde micro-organismen te vertrouwen. Daarom worden meetmethoden beproefd die inzichtelijk kunnen maken hoe weerbaar een substraat is, aan de hand van enkele tientallen indicatoren.

Voor deze fase van het onderzoek zijn bijvoorbeeld gebruikte matten geïnfecteerd met Pythium. Een deel van de matten is onbehandeld hergebruikt. Andere zijn gesteriliseerd, waarna weerbaarheidsverbeterende stoffen zijn toegevoegd aan een deel van die matten. Er zijn verschillen in de mate van Pythium-aantasting waar te nemen. Nu wordt onderzocht welke micro-organismen in de 'weerbare matten' aanwezig zijn en welke organismen in de ongestoomde hergebruikte matten.

Sporenuitgroei remmen

Om vruchtrot in paprika tegen te gaan is onderzocht wel effect preventieve toediening van antagonisten (schimmels en bacteriën) heeft tegen Fusarium. Inzet van het onlangs paprikateelt toegelaten fungicide Serenade en van een veelbelovende nieuwe antagonist (Biobest exp.2) lijkt het risico op doorgroei naar vruchtbeginsels bij bloeminfecties te beperken. Om bloemen continu te beschermen, zou de voorkeur uitgaan naar het aanbrengen van antagonisten via bestuivers (flying doctors).

Activering van natuurlijke afweerreacties in de plant via hormonen leek niet direct van invloed op bloeminfecties. Wel werkt het door op de vruchtkwaliteit.

Sla op water

In een proef met sla op water wordt gekeken naar het effect van aan-enten met nuttige organismen en naar invloeden van de aangehouden watertemperatuur. Tot nu toe zijn flinke invloeden van temperatuur te zien, die duidelijk groter zijn dan van het aan-enten.

In de proef is een erg hoge belichtingsintensiteit aangehouden van 210 micromol, hoger dan de praktijk en andere onderzoeken. Dit resulteert in snellere teeltrondes, maar de investeringen lijken nog te hoog om dit in de praktijk economisch rendabel te kunnen maken.

Nieuwe wantsen

Onder andere voor de biologische bestrijding in tomaat tegen wittevlieg, Tuta absoluta en de steeds meer voorkomende wants Nesidiocoris tenuis worden nieuwe roofwantsen getoetst in een driejarig project. Omnivore roofwantsen van de familie Miridae hebben de eigenschap dat ze zowel van plantmateriaal als van plaaginsecten kunnen leven, waardoor ze beter preventief ingezet kunnen worden. De nieuwkomers blijken verder beter bestand tegen lage temperaturen in de winterperiode dan Macrolophus, me teen langere levensduur.

Het zich kunnen voeden met plantsappen en/of alternatief voedsel heeft wel als risico dat ook bloemen en vruchten aangeprikt kunnen worden in tijden van gebrek aan prooi. Ook zijn sommige soorten van de roofwantsen in het onderzoek kannibalistisch onder die laatste omstandigheid, waarbij ze nymfen van de eigen soortgenoten opvreten.

Behoud biociden

De inzet is om steeds meer gebruik te gaan maken van groene gewasbeschermingsmiddelen. Dirk Bakker van Agrodis pleitte er tijdens een lezing wel voor om middelen die organische en microbiële vervuiling aanpakken, met biociden zoals waterstofperoxide, wel in te blijven zetten, naast het achter de hand houden van chemische middelen voor de echt noodzakelijke laatste correcties. Een systeemaanpak waarin een goed gebruik van biociden kan veel chemie besparen.

Of registreer je om te kunnen reageren.