Glas

Achtergrond

Belangstelling gewascoöperatie komkommer groeit

Komkommertelers met een gezamenlijk areaal van 155 hectare hebben zich tot nu toe al aangemeld voor de gewascoöperatie komkommer.

Van de 400 hectare die bij LTO Glaskracht is aangesloten verwacht de belangenorganisatie over enkele weken de helft ingeschreven te hebben. Met de gestage aanmeldingen zal naar verwachting begin volgende jaar de definitieve oprichting plaats vinden. Het bestuur zal 1:1 gevormd gaan worden door de leden van de huidige landelijke gewascommissie komkommer.

Onderzoek

Met de oprichting is er ruimte om onderzoek te doen met betrekking tot knelpunten in de teelt, zonodig aangevuld met extra geldelijke bijdragen per project. De bijdrage van coöperatief onderzoek lijkt vooral noodzakelijk op het gebied van ziektes en plagen, zoals spint, meeldauw, komkommerbontvirus en de het laatste halfjaar weer actieve crazy roots.

Voor leden van LTO Glaskracht bedraagt de contributie voor de laagdrempelige gewascoöperatie 25 euro, maar ook niet-leden kunnen tegen een meerprijs meedoen. Opgave kan met vermelding van naam en adresgegevens bij netwerkcoördinator Robert van Appeldoorn, rvanappeldoorn@ltoglaskracht.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.