Glas

Achtergrond

Onderzoekswens semitransparante zonnecellen

Er wordt een onderzoeksvoorstel ingediend om te gaan kijken naar mogelijkheden in de glastuinbouw voor zonnecellen boven het gewas, die nuttig groeilicht voor de plant selectief doorlaten.

Semitransparante organische PV-cellen op de kas zijn in staat om een deel van de warmte buiten de kas te houden en om zonlicht in het voor fotosynthese bruikbare spectrum door te laten. De resterende onbenutte golflengtes zijn om te zetten in elektriciteit. Gezien de kostprijs van dergelijke technieken is een spoedige praktijktoepassing echter nog niet te verwachten. De dunne films van PV-materiaal zijn zowel op een kasdek als verwerkt in schermdoeken toe te passen.

Niche-toepassingen

De ontwikkelingen bij zonne-energie opwekking gaan wel snel. Grootschaliger toepassingen hebben zonnepanelen al een stuk betaalbaarder gemaakt. Waar de zonnecellen zelf voorheen veruit de grootste kostenpost vormden, zijn de panelen inmiddels bij installatie al minder duur dan die van de overige kosten (zoals omvormer, arbeid, montagemateriaal).

Tijdens het Energiek Event ZON gaf Menno van den Donker van Seac aan dat er een prijsbarrière is bereikt, waarbij specifieke toepassingen voor nichemarkten (zoals de glastuinbouw) meer in beeld komen. Tot nu toe lag alle nadruk juist op standaardisatie en grote productiehoeveelheden, om de productieprijs te drukken.

Energiebelasting

Op glastuinbouwbedrijven zijn diverse oppervlaktes beschikbaar waar standaard zonnepanelen geïnstalleerd kunnen worden, zoals op schuren, carports en boven waterbassins. Bij grote oppervlaktes moet er wel rekening mee worden gehouden dat de energiebelasting-voordelen dan kleiner worden, waardoor zonne-energie minder snel rendabel is te maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.