'In De Peel mogen we nu wel beregenen'

We zijn aan het schoffelen en druk met beregenen”, vertelt Hans Levels uit Meijel.

“Eigenlijk is dat geen optimale combinatie. Toch is beregenen met deze hoge temperaturen noodzakelijk om zonnebrand op de appels te voorkomen. Ik denk dat het vanmiddag wel 28 graden wordt en in de boomgaard wordt het dan uit de wind en in de zon nog wat warmer”, vertelde hij vorige week donderdag.

“Gelukkig mogen we nu officieel beregenen. Hier in De Peel geldt in principe een beregeningsverbod als het te droog wordt. Het water in het Deurnes kanaal stroomt bij wijze van spreken voor mij langs, maar ik mocht er bij droogte niet aankomen. De opbouw van het hoogveen had hogere prioriteit. Maar nu krijgen kapitaalsintensieve teelten een ontheffing dankzij de inspanning van LLTB en NFO. En daar valt het bestrijden van zonnebrand in de fruitteelt ook onder. Vooral Elstar is gevoelig, maar Santana en Topaz kunnen ook schade oplopen.”

Ook voor de maat is beregenen gunstig. Een perceel Conference ligt verder van huis en kan ik niet beregenen. Ik ben blij als de peren daar 60’ers worden; de vruchtdracht is zo goed dat we echt moeten dunnen. Dat biedt dan wel weer de mogelijkheid om de verruwde en soms zelfs gescheurde vruchten te verwijderen. Elstar hoeven we alleen wat na te dunnen op kwaliteit, maar dan blijft er nog een goede productie over. Eigenlijk laat dit jaar alleen het pruimenras Opal  het om onverklaarbare redenen afweten.

Of registreer je om te kunnen reageren.