Fruit

Nieuws

Rechter wijst weer lage vergoeding mezenschade af

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) heeft ook voor rechtbank Oost-Brabant een zaak gewonnen tegen afbouw van de vergoeding van mezenschade in de fruitteelt.

De rechter oordeelt dat de provincie Noord-Brabant in 2015 de schadevergoeding niet zomaar kon afbouwen naar 60%. De schadevergoeding werd sindsdien overigens verder afgebouwd. De rechter oordeelt dat de fruitteler te laat geïnformeerd is over de lagere vergoeding. Ook vond de rechtbank dat de inzet van hagelnetten geen economisch haalbare en goed onderzochte methode is om mezen te weren. Bovendien is een blijvende hagelnetconstructie door de provincie niet toegestaan.

Geen betaalbare methode om mezen te weren

Het argument dat geen betaalbare methode bestaat om mezen te weren, werd in augustus ook door de Rechtbank Gelderland gebruikt in een zaak van NFO namens 20 fruittelers in andere fruitprovincies. Ook die zaak won NFO.

Er komt een hoger beroep dat door de landsadvocaat is ingediend bij de Raad van State.

Belangrijk is nu de volgende juridische stap tegen het afbouwen van de schadevergoeding. Er komt een hoger beroep dat door de landsadvocaat is ingediend bij de Raad van State. Fruitprovincies als Gelderland laten hun vergoedingsbeleid afhangen van deze uitspraak, bleek onlangs in de startnotitie Faunabeleid Gelderland.

Of registreer je om te kunnen reageren.