Fruit

Nieuws laatste update:11 jan 2017

Vrouwen aan zet in dialoog toekomst fruitteelt

De dialoogsessies over de toekomst van de fruitteelt van Rabobank en NFO draaien komende weken even niet om gevestigde mannelijke fruittelers.

Dinsdag 17 januari staan dialoogsessies op de agenda exclusief voor vrouwen en jongeren werkzaam in de fruitteelt. Gespreksleiders leggen hen dezelfde vragen voor die ook aan de mannen zijn gesteld, zegt Patricia Hoogervorst, projectcoördinator voor de dialoogbijeenkomsten. “We willen zien of vrouwen en jongeren een andere kijk op zaken hebben, met andere ideeën. De dialoogsessie vindt op exact dezelfde wijze plaats als de eerste twee bijeenkomsten.” De uitkomsten worden ook meegenomen in het verdere proces. Betrokken fruitteler Bert de Haan uit Kerk-Avezaath noemt het slim om vrouwen en jongeren bij de dialoogsessies te betrekken. “Zij zijn ook minder belast met wat in het verleden allemaal heeft gespeeld.”

Concrete acties

NFO en Rabobank organiseren dialoogsessies om te verkennen welke concrete acties mogelijk zijn voor verbetering van het marktperspectief voor hardfruit. Daarbij is er nadrukkelijk aandacht voor wat telers zelf kunnen doen. Aanleiding hiervoor is dat de markt structureel is veranderd door de Russische boycot, stijgende appelproductie in lagelonenlanden en toenemende eisen die markt en maatschappij stellen aan duurzame productie, zo liet NFO eerder weten.

Kleine groep

Zes dialoogsessies worden georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland. In die sessies zoeken twee gespreksleiders naar ideeën. Hogervorst: “Het is bewust in een kleine groep van acht tot tien telers, die een afspiegeling vormen van de regio. Daarbij nodigen we steeds iemand uit van buiten de teelt, zoals een milieuorganisatie of een handelaar.” Na deze zes bijeenkomsten worden per NFO-kring nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Deze staan gepland tot begin april. Welke ideeën nu op tafel liggen, is niet bekend. Na de eerste bijeenkomst stelde NFO dat verrassende concepten ter tafel kwamen.

Jeroren Verheul

Of registreer je om te kunnen reageren.