Doorgaan naar artikel

‘700 woningen staan in Westland glasontwikkeling in de weg’

Foto: Westland/ Zuid-Holland

Foto: Westland/ Zuid-Holland

Ongeveer 700 woningen in het Westland staan vermoedelijk schaalvergroting van de glastuinbouw in de weg; Zo’n 550 woningen staan dat misschien in de weg.

Dat blijkt uit het Werkboek Westland van gemeente Westland en Zuid-Holland over herstructurering. De provincie Zuid-Holland beslist binnenkort over een bijdrage van 3,8 miljoen euro in versnelling van herstructurering. Van de Rabobank was al bekend dat die 50 miljoen euro bijdraagt bovenop 20 miljoen euro voor energietransitie.

Grote kavels

Eerder deze week werd bekend dat het Ontwikkelingsbedrijf HOT de eerste kassen heeft aangekocht. In het werkboek dat staat dat op korte termijn ruimte wordt gevonden voor ondernemers met een vraag naar kavels van 10 tot 15 hectare. Voor deze glasgroentebedrijven richten de overheden de zuidelijke glasgebieden in binnen het gebied.

Voor de herstructurering wil Coalitie HOT een arsenaal aan instrumenten ter beschikking krijgen. Zo moet de ruimte-voor-ruimte regeling worden aangepast op het gebied (huizen voor kassen), moeten verplaatsingssubsidies mogelijk worden, moet onteigening geregeld worden en vormen van verevening, maar ook ontwikkelrechten voor uit te plaatsen woningen en een nieuwe manier van ruilverkaveling. In 2017 wil Coalitie HOT dit instrumentarium gebruiken.

Oude kassen

In het werkboek staat een analyse van het huidige glasbestand. Bijna 40 procent van de kassen is ouder dan 25 jaar, een kwart van het areaal. Verreweg het grootste deel is veel ouder, want het areaal kassen uit de jaren 80 is beperkt.

De grootste vernieuwing vond plaats tussen 1990 en 2000. Toen werden 525 kassen vernieuwd (1000 hectare). Na 2000 was dat tot 2008 een even groot areaal. De jaren tot 2015 is nauwelijks vernieuwd.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin