60 cent per kilo spruiten kan niet uit

05-04 | |
Foto: Ruud Ploeg
Foto: Ruud Ploeg

Een hectare spruitkool telen kost aanzienlijk meer dan het vaak in de praktijk genoemde bedrag van € 12.500. Volgens een bedrijfseconomische calculatie van Groenten & Fruit kostte de teelt in 2021 € 15.000 per hectare.

Voor het huidige seizoen kunnen de kosten met gemak € 1.000 per hectare hoger uitvallen door de stijging van kostenposten als dieselolie, elektriciteit, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Dat komt neer op € 16.000 per hectare.

Uitgaande van 25 ton verkoopbaar product per hectare kwam de kostprijs per kilo in 2021 tenminste uit op 60 cent per kilo. Dit is zonder rekening te houden met incidentele vorstschade. In de printuitgave van Groenten & Fruit (nr. 7), die deze week verschijnt, wordt dieper ingegaan op de uitgangspunten waarop de kostencalculatie is gebaseerd, met een uitsplitsing van de kostenonderdelen.

Verantwoording

De verantwoording voor deze cijfers staat hieronder in een aantal overzichten. Ze zijn toegespitst op het vorige seizoen (2021), uitgaande van de kosten per uur voor vreemde arbeid à € 25 en van € 35 voor de eigen arbeidsuren.

Overzichten

Kostendelen

Stallen
Joost Stallen redacteur vollegrondsgroenteteelt
Meer over


Beheer