Doorgaan naar artikel

Witlofprijzen zijn goed, maar ook noodzakelijk

witlofprijzen premium

Ruud Spruit: "We hebben nu voorlopig genoeg nieuwe wortels, ook omdat onze producties nog best meevielen."

Telers zijn goed te spreken over de gunstige witlofprijzen. Een hoerastemming is er niet, want de volumes zijn lager en de kostprijs hoger. Het helpt wel om het gat te dichten dat vorig jaar door de slechte prijs ontstaan is.

De marktsituatie voor witlof valt nog het beste af te lezen uit de prijzen die dit product scoort op de Belgische veilingen. Immers, daar worden nog grote volumes voor de klok gebracht. De aanvoer geeft tevens een goed beeld van hoe het er met de productie voor staat. Volgens Benny Cuypers van veiling BelOrta is de prijs al langere tijd goed te noemen. De start in januari was niet bijzonder, maar inmiddels zijn de prijzen weer aangetrokken. Cuypers: “De prijsvorming is al goed vanaf september/oktober. Dat is een heel andere situatie dan vorig jaar toen het gewoon slecht was.” In december waren er zelfs twee pieken: één toen het winters koud werd en één vlak voor de feestdagen, wat de consumptie stimuleerde.

Nu de volumes lager zijn en omdat de kostprijs omhoog is gegaan, is de huidige prijs min of meer noodzakelijk. Veel bedrijven hebben bovendien nog een gat te dichten

Benny Cuypers van veiling BelOrta

Betere witlofprijzen noodzakelijk

Volgens Cuypers ligt de oorzaak van de betere prijs in het feit dat er minder en fijnere wortels zijn gerooid. Dat is nog een gevolg van de droge zomer. Vooral teeltgebieden in Frankrijk en België en delen in van Nederland zijn hierdoor getroffen. Net als in Nederland zijn trekkers langer doorgegaan met oude wortels, die minder productief zijn. Nieuwe wortels zijn productiever, maar door de schaarste zijn ze pas later opgezet. Cuypers spreekt niet van een hoerastemming onder de telers. “Nu de volumes lager zijn en omdat de kostprijs omhoog is gegaan, is de huidige prijs min of meer noodzakelijk. Veel bedrijven hebben bovendien nog een gat te dichten.”

In Nederland wordt de meeste witlof direct aan exporteurs of direct aan de retail verkocht op basis van jaar- of weekafspraken of in de daghandel. Dat is ook het geval bij Tolpoort, waar de regel is dat er niet over prijzen wordt gecommuniceerd. De reden hiervoor is dat het een zich slecht met het ander laat vergelijken. Andere grote Nederlandse aanbieders delen deze mening. Wel geven ze aan dat de retailafnemers bij prijsonderhandelingen gevoeliger zijn voor de gestegen kostprijs, terwijl exporteurs vooral kijken naar het aanbod van dat moment. Het is in het voordeel van witlof dat de consumptie en dus de vraag, redelijk stabiel is.

De beste partijen hebben we tot het laatst bewaard. Daar oogstten we toch nog gemiddeld 58 kilo per bak van

Ruud Spruit, eigenaar Spruit Witlof in het Noord-Hollandse Nibbixwoud

Schaarste in wortels

Bij Spruit Witlof in het Noord-Hollandse Nibbixwoud toont Ruud Spruit zich tevreden. “De laatste 3 maanden van het afgelopen jaar waren de prijzen al beter en ook nu loopt de witlof goed weg.” De prijs ligt begin januari rond € 1,30 per kilo voor kort grof, verkocht via AGF Direct. “Dat is natuurlijk een momentopname”, aldus Spruit, “Maar de verwachting is dat goede prijzen aanhouden.” Het bedrijf is laat overgegaan op nieuwe wortels: pas sinds week 2. “De beste partijen hebben we tot het laatst bewaard. Daar oogstten we toch nog gemiddeld 58 kilo per bak van.”

Doorgaan met oudere wortels was ook een strategische zet. “We hebben nu voorlopig genoeg nieuwe wortels, ook omdat onze producties nog best meevielen. Als het zo uitkomt, kunnen we die nieuwe aanbieden aan andere witloftrekkers. De oogsten in België en Frankrijk waren slecht en ook in het zuiden van het land hadden telers problemen met de droogte.”

Dat is wat Sjaak Gerardts van ChicoGrow beaamt. “Ik denk dat de oogst aan wortels wel 20 tot 25% minder is en dat is fors.”

Bekijk meer

Delen

Marga van der Meer
Marga van der Meer

freelance redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin