Doorgaan naar artikel

Westland: rekenprijs tuinbouwgrond blijft € 45

Bij ontwikkeling van nieuwe tuinbouwpercelen rekent gemeente Wesltand met uitgifteprijzen van ¬ 45 per vierkante meter. - Foto: Ton van der Scheer

Bij ontwikkeling van nieuwe tuinbouwpercelen rekent gemeente Wesltand met uitgifteprijzen van ¬ 45 per vierkante meter. - Foto: Ton van der Scheer

De gemeente Westland hanteert een minimale grondprijs van € 45 per vierkante meter voor glastuinbouw.

Daarmee is de prijs voor te ontwikkelen glastuinbouw ongewijzigd ten opzichte van 2018, blijkt uit de grondnota 2020. De nota moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. De grondnota is opgesteld voor de coronacrisis. Effecten op de grondmarkt zijn dus niet meegenomen. In andere glastuinbouwgebieden heeft de coronacrisis tot lagere taxaties geleid.

Grondprijs afgestemd

Westland heeft de prijs voor tuinbouwgrond afgestemd aan andere gemeenten in Zuid-Holland en daarbuiten. Daaruit kwam geen reden om de grondprijs aan te passen. Deze prijs geldt voor courante kavels. De hoogte van de grondprijs blijft wel afhankelijk van de ligging, de grootte en bouwmogelijkheden van de kavel. Voor minder courante kavels, qua maatvoering of andere gebruiksbeperkingen, is een lagere prijs mogelijk. De grondprijs is een richtprijs voor uitgifte van ontwikkelde tuinbouwgrond.

Woningmarkt verslechterd

In de nieuwe grondnota houdt de gemeente wel rekening met een verslechtering van de grondmarkt in zijn algemeen. Het vertrouwen in de woningmarkt daalt. De betaalbaarheid staat onder druk en het aanbod blijft achter bij de vraag, schrijft de gemeente. Ook de stikstofdiscussie zet ontwikkeling van woningbouw onder druk. Een grote vraag naar gronden voor woningbouw waren in het verleden een sterke stimulans voor de verkoop van tuinbouwgrond. Dan gelden andere grondprijzen voor tuinbouwgrond. De meterprijs van € 45 per vierkante meter is de rekenprijs voor herstructurering in de gemeente.

Beheer
WP Admin