Doorgaan naar artikel

‘Weg met de VOC-mentaliteit’

Omgekeerde vlag voor kassen in het Westland. - Foto: ANP

Omgekeerde vlag voor kassen in het Westland. - Foto: ANP

Van links tot rechts roept men nu “Nee!” tegen de funeste effecten van vrije markten. Je zou het bijna een Great Reset kunnen noemen.

De vrije markt die alles met onzichtbare hand regelt. Zodat de overheid zich terug kan trekken en hooguit wat ongewenste uitwassen aan de randen van die almachtige markt moet rechttrekken. Dat idee domineert al veertig jaar de westerse politiek.

Tegen dat zogeheten neo-liberalisme is ook al decennialang een tegenbeweging gaande. Dat begon met de nogal wilde en ongeleide Occupy-beweging met tentjes op Wall Street. Ook klimaatactivisten maken graag gebruik van de anti-neo-liberale retoriek: dat de markt niet in staat is waarde toe te kennen aan het klimaat en dus deel is van het probleem in plaats van een oplossing voor een eerlijkere en schonere toekomst.

Inmiddels lijkt de vrije energiemarkt het ultieme voorbeeld van een markt die stuk is

Inmiddels lijkt de vrije energiemarkt het ultieme voorbeeld van een markt die stuk is. De druk op het kabinet om in elk geval voor huishoudens een maximumprijs te verordonneren voor een ‘normaal’ energiegebruik was groot, en dat maximum is er ook gekomen. En de Tweede Kamer drukte energieminister Rob Jetten vorige week op het hart ook het MKB te helpen, waarbij de glastuinders met name genoemd werden.

Iets dergelijks speelt ook in de discussies over een klimaatvriendelijke landbouw als alternatieve uitweg uit de stikstofcrisis. In het verlengde daarvan: Stichting Milieukeur kijkt nu naar het kabinet om telers, die extra duurzaam telen, maar daar door de markt onvoldoende voor worden beloond, te ondersteunen.

Van links tot rechts roept men dus “Nee!” tegen de funeste effecten van vrije markten. Een revolutie tegen veertig jaar neo-liberale politiek, tegen 400 jaar van kapitalisme, waarvoor de oprichting van VOC in Nederland de triomfantelijke klaroenstoot vormde … je zou het bijna een Great Reset kunnen noemen. Maar het is toch kennelijk niet de revolutie die op die duizenden en duizenden omgekeerde vlaggen, sinds een tijdje ook alom te bewonderen in het Westland, wordt gepredikt. Langs de A12 las ik op zo’n vlag nou juist: No Great Reset.

Maar wat dan wel?

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Beheer
WP Admin