Doorgaan naar artikel

Waterschap Limburg geeft subsidie voor gebruik compost

Het waterschap Limburg geeft subsidie voor het gebruik van compost als waterbergende en waterremmende maatregel. Voor zover bekend, is het de eerste keer dat een overheidsinstantie subsidie uitkeert voor het gebruik van compost.

Omdat compost zorgt voor de aanvoer van stabiele organische stof heeft het gebruik van compost veel voordelen: bewerkbaarheid, bodemstabiliteit, koolstofopslag, watervasthoudend vermogen en bevordering beworteling. Dat geeft het waterschap Limburg als motivatie voor deze subsidieregeling.

“Een goede organischestof-situatie leidt tot een goede bodemstabiliteit met minder kans op slemp. Dat verbetert de infiltratiecapaciteit en dus vermindert het waterafspoeling en erosie. Omdat meer water infiltreert, spoelen er minder nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen af”, geeft het waterschap aan.

BVOR: goed dat overheid compost stimuleert

Directeur van Branchevereniging Organische Reststoffen (BVOR) Arjen Brinkmann is positief over de maatregel: “Het is goed dat overheden het gebruik van compost stimuleren. Het is de meest effectieve maatregel om stabiele organische stof toe te voegen aan de bodem.”

De subsidie geldt tot uiterlijk 1 december 2022 voor de aanvoer van compost op zowel bouwland als op de zwartstrook van fruitteelt.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin